ทางสะดวก สินค้าไทยฉลุยแน่ในลาว

ลาว ยังขาดศักยภาพการผลิต สินค้าไทยยังเข้าวิน ประชาชนนิยมต่อเนื่อง

โอกาสครั้งใหญ่ของผู้ส่งออกไทย เมื่อโรงงานผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรมและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันใน สปป.ลาว มีน้อยมาก ส่วนใหญ่อาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะเป็นการนำเข้าจากไทย เวียดนาม จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ

จากปัญหาที่กล่าวมาทำให้ลาวต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศมากกว่าการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก อีกทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศยังไม่ริเริ่มการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหรือจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศ เพราะว่าประชาชนมีความเคยชินกับความสบายในการบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิประเทศติดกับประเทศชายแดนซึ่งสามารถนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศได้สะดวก

นอกจากนี้การลงทุน   การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าเอื้ออำนวยความสะดวกอื่น ๆ ต้องมีการคิดค้นกระบวนการผลิตสินค้าที่มีความยุ่งยากหลายขั้นตอน รวมถึงต้องใช้เงินทุนมหาศาล ที่ผู้ประกอบการในประเทศลาวอาจไม่สามารถมีการแข่งขันคุณภาพและราคากับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า

ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยควรคว้าโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความนิยมอย่างมากของคนลาว ในตัวสินค้าไทยที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับในด้านคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าจีนและเวียดนาม นอกจากนี้สินค้าไทยยังมีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยึดมั่นในตราสินค้าเป็นหลัก เป็นสินค้าที่มีความต้องการอย่างมาก เนื่องสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสปป.ลาวยังไม่มีศักยภาพพอที่จะผลิตตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศได้

สำหรับช่องทางการส่งออกสินค้าไทยไปลาว ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นที่ชายแดน เนื่องจากประเทศไทยมี 12 จังหวัดที่พรมแดนติดกับ 9 แขวงของประเทศลาว ประกอบด้วย เชียงราย นครพนม น่าน พะเยา พิษณุโลก มุกดาหาร เลย หนองคาย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ และบึงกาฬ สำหรับลาวประกอบด้วย ไชยบุรี เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ บริคำไชย คำม่วน สุวรรณเขต สาระวัน และจำปาศักดิ์

อนึ่ง การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยเข้าสู่ตลาดลาว รูปแบบการค้าชายแดนถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นเส้นทางที่สะดวกมากที่สุด โดยรูปแบบการค้าชายแดนยังเป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างกัน แม้ว่าตลาดประเทศลาวจะไม่ใหญ่มาก แต่ตัวผู้บริโภคนั้นมีความต้องการสินค้าสูงและต่อเนื่องอีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected]สายด่วน 1333

 

BBL_SME-SME-Go-Inter_V12 sme

แสดงความคิดเห็น