บรูไน เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจ เน้นพื้นที่ที่ไม่ใช่บ่อน้ำมัน

หลายภาคส่วนในบรูไน เร่งสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นแบงก์โลกขยับฐานะบรูไนให้เป็นประเทศที่น่าลงทุน สู่อุตฯ เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน

Oxford Business Group (OBG) เปิดเผยว่า “การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของบรูไน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ จะเป็นการผลักดันให้พื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันในบรูไน จะได้มีเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นบ้าง”

มีรายงานอ้างถึงมุมมองเชิงบวกในบรูไน นั่นคือ “The Report : Brunei Darussalam 2016”  โดย นาย Paulius Kuncinas ผู้เป็นบรรณาธิการบริหาร OBG แห่งเอเชีย เปิดเผยจากรายงานดังกล่าวนี้ว่า  “มีความพยายามที่จะเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจของบรูไน ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนให้บรูไน ได้รับเลื่อนการจัดลำดับจากธนาคารโลกให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนมากขึ้นในปีนี้  และเพื่อจะได้ดึงดูดนักลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่บรูไนได้กำหนดเอาไว้”

บรูไนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำมัน ผู้ครองอุตสาหกรรมบ่อน้ำมันรายใหญ่บ่อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศ แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีน้ำมัน ซึ่งนั่นแหละที่รัฐบาลบรูไนต้องการจะพัฒนาให้เกิดรายได้ขึ้น แล้วเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นตามมา

“ความท้าทายที่จะทำเรื่องพวกนี้ยังไม่สามารถประเมินอะไรได้เลย แต่เราก็คาดว่านโยบายที่รัฐบาลของเรามุ่งมั่นให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรขึ้นนี้  ก็เพราะเราต้องการให้พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอุตสาหกรรมน้ำมันในบรูไนนี้ มันเกิดความมั่นคงขึ้นนั่นเอง  แล้วเราก็จะสามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันเลย”  นาย Kuncinas เปิดเผย

ในขณะเดียวกัน  นาย Andrew Jeffreys ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าบรรณาธิการ OBG เปิดเผยบ้างว่า  “บรูไนมีรายได้ทางเศรษฐกิจโดยรวมลดลง เพราะราคาน้ำมันตกต่ำ  รัฐบาลบรูไนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตในเขตพื้นที่ที่ไม่มีอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ำมันอยู่ในที่นั่นเลย  ด้วยการประกาศแผนการที่จะลงทุนในเขตพื้นที่เหล่านั้น เช่น ลงทุนเรื่องการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาด้วย”

นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยทิ้งท้ายว่า  “สินค้าฮาลาลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนี้  เป็นสองอุตสาหกรรมที่เหมาะแก่การขยายตัวต่อไปได้อีกในบรูไน ที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันของบรูไน”

แสดงความคิดเห็น