ไทย เตรียมผุด ! เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงของ-ห้วยทราย

สปท.เร่งรัฐบาลไทย เจรจา สปป.ลาว จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม เชียงของ-ห้วยทราย (ไทย-ลาว) กรมขนส่งฯ เร่งเวนคืนที่ดิน ก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรถบรรทุก และเครือข่ายเชื่อมโยงครบวงจร

ความคืบหน้าที่รัฐบาลจีนจับมือกับ สปป.ลาว เพื่อร่วมกันจัดตั้งเขตความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหาน (ยูนนาน)-บ่อเต็น (ลาว) ให้เป็น “หนึ่งเขตสองประเทศ” ในพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตรนั้น ฝ่ายจีนจะถอยร่นเขตด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง ออกจากเส้นชายแดนบ่อหาน (โมฮั่น) กินพื้นที่เข้าไปทางฝั่งจีนระยะทาง 6 กิโลเมตร ส่วนฝ่ายลาวก็จะถอยร่นเขตด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองจากเส้นชายแดน เข้ามายังฝั่งบ่อเต็น-ลาว 5 กิโลเมตรนั้น

จากกรณีดังกล่าว ทางคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จากฝั่งไทย จึงต้องการเสนอให้รัฐบาลไทยเจรจากับรัฐบาล สปป.ลาว  ด้วย เพื่อให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมเชียงของ-ห้วยทราย (ไทย-ลาว) ในบริเวณสองฝั่งรอบสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย อย่างเร่งด่วน แต่ถ้า สปป.ลาว ไม่เห็นด้วย รัฐบาลไทยสามารถทำฝ่ายเดียวก็ได้

โดยขอให้รัฐบาลมีการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อพัฒนา อ.เชียงของ จ.เชียงราย ให้เป็นจุดขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Air-Sea-Land Intersection) ทั้งทางบกและทางรถไฟ โดยเชื่อมทางรถไฟจากเชียงใหม่มายัง จ.เชียงราย และ อ.เชียงของ เพื่อขนส่งสินค้าในภาคเหนือออกไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งก็คือในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี-แหลมฉบัง และ จ.ระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ และยังเชื่อมโยงไป จ.ตราด เพื่อส่งออกต่อไปยังกัมพูชาได้  ส่วนการขนส่งทางเรือสามารถออกไปทาง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เชื่อมผ่านเมียนมาไปยังจีนได้ ขณะที่ทางอากาศจะสามารถขนส่งจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงได้เช่นกัน

ด้าน ดร.พีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมขนส่งทางบก กำลังเวนคืนที่ดิน 280 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรถบรรทุกสินค้า  ส่วนกระทรวงฯ กำลังเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมเพื่อนบ้าน ซึ่งพื้นที่ตรงกลางศูนย์ฯ นี้จะก่อสร้างระบบรางรถไฟ เพื่อรองรับสินค้าจากจีนที่จะข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเชื่อมเข้ากับระบบรางต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของไทยด้วย”

ล่าสุดกระทรวงฯ เตรียมขอเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะใช้ระระเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยให้ทั้งไทยและลาวได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

แสดงความคิดเห็น