ชื่นฤทัย ในธรรมที่สวนโมกข์

เมื่อจิตใจวุ่นวายสับสนจากภาระ หน้าที่ประจำในชีวิต อยากหลบไปพักผ่อน พักจิตใจให้สงบ

มารู้จักสถานที่แห่งนี้เพิ่มขึ้นกันสักนิดนึง สวนโมกขพลาราม หรือ ชื่อทางการ คือ วัดธารน้ำไหล  ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี ก่อตั้งขึ้นมาโดยท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเป็นวัด และ สถานปฏิบัติธรรม เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ปัจจุบันการเดินทางมายังสวนโมกข์นั้น สะดวกสบาย เพราะที่ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสายเพชรเกษม สามารถมาได้ทั้งทางรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

บรรยากาศภายในสวนโมกข์นั้น มีความสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมาก ทั่วทั้งบริเวณปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่  ลานธรรม  และ โรงมหรสพทางวิญญาณ ภายในบรรจุภาพวาดสอนธรรมะ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อให้ผู้เข้ามาศึกษาธรรม เข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อ เมื่อฟังการบรรยายธรรมของพระสงฆ์ที่สอดแทรกธรรมะที่สื่อมาในแต่ละภาพ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้รับฟัง จดจำบทเรียนคำสอน นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้ง่าย  นอกจากนี้ หากมีเวลาว่าง ที่สวนโมกข์ หรือ สวนโมกข์นานาชาติ ยังมีการจัดอบรมคำสอนทางพุทธศาสนา มุ่งเน้นหลักอยู่อย่างเรียบง่าย เข้าใจธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการกระทำและจิตใจ ของตนเองให้คิดดี ทำดี นำหลักคำสอนไปปฏิบัติใช้กับชีวิตได้

หากมีโอกาส อยากลองให้หาเวลามาลองเยี่ยมชม ฟังธรรมะภายในสวนโมกข์กันสักครั้ง เชื่อว่าทุกคนจะได้ของที่ระลึกเป็นหลักแนวคิดดีๆ กลับบ้านไปเป็นของฝากอย่างแน่นอน

ชื่นฤทัย ในธรรมที่สวนโมกข์-1

แสดงความคิดเห็น