SME CLINIC ตอบโจทย์ เมื่อยุคที่ร้านอาหารเติบโตมหาศาลจะอยู่รอดอย่างไร?

รายการ SME CLINIC โดยธนาคารกรุงเทพ ไขปัญหา เมื่อธุรกิจร้านอาหารอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จนรูปแบบการตลาดเดิม ๆ ใช้ไม่ได้ผล

ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหารมีการขยายตัวขึ้นอย่างมาก  ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีความเปลี่ยน เนื่องจากผู้บริโภคยุคปัจจุบันนิยมสินค้าแปลกใหม่ และสินค้าที่เป็นกระแส ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว หากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะมัดใจลูกค้าไม่ให้เปลี่ยน Brand (ตราสินค้า)

คุณชิดชนก แก้วอัมพร ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร (FFI) กล่าว่า “ความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบันสำหรับร้านอาหาร กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมุ่งเน้นมากขึ้น  เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับของผู้บริโภคนิยมที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งแบรนด์ไม่ได้หมายถึงแค่ตราสินค้า แต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงตัวตนบ่งบอก และสร้างภาพจำให้ผู้บริโภครู้ได้ว่านี่คือองค์กร  ซึ่งแบรนด์ต้องไม่ซ้ำกับใคร รวมถึงต้องถูกจริตผู้บริโภค”

คุณชิดชนก แนะนำอีกว่า  “การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่การดึงความคิดสร้างสรรค์จากแบรนด์อื่นมาใช้ แต่ต้องเริ่มจากตัวเอง หาเอกลักษณ์ และตัวตนของธุรกิจให้เจอ สิ่งที่นำเสนอในแบรนด์จึงต้องมาจากตัวตนของธุรกิจองค์กร โดยยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาดทำ และดึงออกมาเพื่อนำเสนอให้โดนใจกับผู้บริโภค จึงกลายเป็นการสร้างให้แบรนด์ติดตลาด”

“โลโก้หรือชื่อร้าน  เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแบรนด์ แบรนด์คือองค์ประกอบหลายอย่างที่จะนำเสนอไปสู่ผู้บริโภค เช่น รูป สี รส ภาพจำ ตัวอักษร วัฒนธรรมขององค์กร” คุณชิดชนก กล่าว

สำหรับการเปิดแฟรนไชส์ มีหลายกรณีเมื่อร้านเริ่มมีชื่อเสียง ผู้ประกอบการนิยมรีบขายแฟรนไชส์โดยที่ไม่คัดกรอง ส่งผลให้ประสบบัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพแบรนด์  (ตราสินค้า)  และกลายเป็นผลกระทบต่อแบรนด์ (ตราสินค้า) สิ่งที่ผู้ประกอบการควรดำเนินการก่อนขายแฟรนไชส์คือ การขยายสาขาให้ได้ 5 สาขาอย่างต่ำ เนื่องจากเป็นการทำการทดลองว่าจะเกิดปัญหาอย่างไรบ้างในแต่ละสาขา จนได้สาขาตัวอย่าง ซึ่งที่มีไว้อบรมบุคลากร และนำมาเป็นตัวอย่างในการทำธุรกิจ (Business Model) ให้สาขาอื่น ๆ มองเห็นภาพได้ชัด แล้วจึงทำการขายแฟรนไชส์

ด้าน คุณศักดิ์ระพี เหลี่ยมมุกดา Founder & Managing Director ร้านมานี มีหม้อ กล่าวเสริมว่า “แบรนด์มีความสำคัญอย่างมาก  ในแง่ที่หากผู้ประกอบการต้องการสร้างร้านอาหารให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งนอกจากอยากจะทำเงินแล้ว ต้องมีความต้องการอยากให้ร้านอาหารมีชื่อเสียง  ก่อนหน้านี้ร้านมานี มีหม้อ ไม่สามารถเข้าห้างสรรพสินค้าได้ เนื่องจากเป็นร้านที่ไม่มีชื่อเสียง  จึงต้องพยายามอยู่ 3 ปี โดยเริ่มจากการสร้างแบรนด์”

“ผมแนะนำรุ่นน้องที่ทำร้านอาหารว่าอย่าไปง้อห้างฯ ไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบมหาศาล จะจ่ายค่าเช่าที่โหดมาก ซึ่งผมแนะนำให้เริ่มที่ตัวเองสร้างแบรนด์ และห้างฯ จะหันมาง้อคุณ” คุณศักดิ์ระพี กล่าว

นอกจากนี้ คุณศักดิ์ระพี ยังกล่าวอีกว่า “มานีฯ มีความตั้งใจอยากจะทำแฟรนไชส์ ซึ่งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศที่สนใจสามารถเสนอแผนธุรกิจได้ เพราะมีความตั้งใจอยากทำแบรนด์ไทยให้ได้มาตรฐาน สามารถเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศ รวมถึงการทำให้คนไทยภูมิใจในแบรนด์ของไทย ซึ่งทางมานีฯ ต้องทำการศึกษาพฤติกรรมในแต่ละประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคมีความแตกต่างและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงต้องทำวิจัยก่อนที่จะเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยมานีฯ เป็นแบรนด์ที่ไม่หยุดนิ่ง  และสร้างการเคลื่อนไหวตลาดเวลา”

“วัฒนธรรมองค์กร เราบอกพนักงานเสมอว่ามาตรฐานต้องสม่ำเสมอ แต่คุณต้องสนุกในการทำงาน ทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นญาติสนิทเป็นเพื่อนเรา  และทำอย่างไรก็ได้ให้เขากินแล้วอร่อย เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์” คุณศักดิ์ระพี  กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น