ไทยรับมือ นักท่องเที่ยวจีนทะลักเข้าไทย

ไทยรับอานิสงส์ นักท่องเที่ยวจีนเบนเข็มมาทัวร์ทั่วไทยเพิ่มอีกอื้อ จากกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ ทาง ATTA แจ้งเตือนบริษัททัวร์รับมือ สรุปภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลักเข้าไทย 32 ล้านคน

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559 นี้  ขอแจ้งเตือนให้สมาชิกเตรียมแผนสำหรับรับมือนักท่องเที่ยวจีน ที่อาจจะแห่กันเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1.5 ล้านคน  ซึ่งเกิดจากกรณีที่จีนกับไต้หวันมีนโยบายการปกครองที่ขัดแย้งกัน  รวมทั้งอานิสงส์กรณีที่เกิดข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ระหว่างจีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนามด้วย

ดังนั้น สมาคมฯ คาดการณ์ว่า ปีนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมากถึง 11-13 ล้านคน สูงกว่าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เคยคาดการณ์ไว้อยู่ที่ 10.4 ล้านคน จึงส่งผลให้ภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางมาไทย มีมากถึง 32 ล้านคนเลยทีเดียว

“หลังจากการท่องเที่ยวของผู้บริหารสมาคม ATTA ได้สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไต้หวันพบว่า เมื่อรัฐบาลใหม่ของไต้หวันเข้ามาบริหาร ต่อมานักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปไต้หวันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้ กลับมีจำนวนลดลงมากถึง 50% บริษัททัวร์ต่าง ๆ จึงมีข้อสรุปเหมือนกัน ๆ กันพบว่า สาเหตุดังกล่าวก็เพราะรัฐบาลไต้หวันมีนโยบายการปกครองที่ขัดแย้งกัน” นายเจริญ วังอนานนท์ เปิดเผย

โดยแต่เดิม 3 ประเทศ (จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้วางแผน เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์เหล่านี้ มีตัวเลขราว 5 ล้านคน  แต่มีนักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่มเปลี่ยนแผนมาท่องเที่ยวเมืองไทยแทนในช่วง 5 เดือนสุดท้าย ซึ่งจะมีเพียงราวเพียงราว 1.5 ล้านคนเท่านั้น

ดังนั้น ประเด็นที่อาจเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวจีน จึงกลายเรื่องสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการเติบโตด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น