สศอ.ปรับยุทธศาสตร์อุตฯ 20 ปี

ไทยเร่งปรับทิศทางอุตฯ ไปสู่อุตฯ 4.0 ระยะยาว 20 ปี ขั้นแรกให้เสร็จ 2 ปีก่อน เน้นยกระดับผู้ประกอบการ พัฒนาดีไซน์ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องนโยบาย 10 อุตฯ เป้าหมาย

นางอรรชกา สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  เตรียมดำเนินการปรับโครงสร้างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมระยะ 20 ปี ภายในเดือนสิงหาคมนี้  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาลมายังกระทรวงฯ ก่อนนำเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาลำดับต่อไป เป็นการปรับบทบาททิศทางอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  แบ่งเป็นการพัฒนาระยะ ๆ เริ่มจากระยะเร่งด่วน 2 ปี (ปี ค.ศ.2060-2061)

ทางด้าน นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ สศอ. เปิดเผยว่า  ในแผน สศอ. ที่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 ปี เพื่อให้เห็นผลในเชิงรูปธรรม เน้นการพัฒนาด้านคลัสเตอร์ โดยในแต่ละคลัสเตอร์จะให้ความสำคัญ ได้แก่ ยกระดับผู้ประกอบการกระบวนการผลิต และการใช้ดีไซน์พัฒนาผลิตภัณฑ์  จะมีการจัดตั้งศูนย์ออกแบบเพื่อเพิ่มการอัปเดททั้งการออกแบบและคุณภาพเพื่อให้แข่งขันได้

ปัจจุบันกระทรวงฯ กำลังปรับโครงสร้าง 10 สถาบัน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตฯ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เพราะจากบทบาทของสถาบันเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2542 เช่น  สถาบันยานยนต์จะต้องปรับบทบาทไปสู่การส่งเสริมยานยนต์ทางรางทางเรือ รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด สถาบันพลาสติก จะต้องปรับบทบาทไปสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และไบโอพลาสติก และสุดท้ายสถาบันอาหารต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารประเภทธุรกิจที่ไม่ใช่อาหารด้วย

แสดงความคิดเห็น