เวียดนาม เร่งพัฒนานิคมอุตฯ ไฮเทค

นักลงทุนทั่วโลกจับตานิคมอุตฯ Lac Hi-Tech Park ในเวียดนาม ที่กำลังเร่งออกพระราชกฤษฎีกา เอื้อสิทธิประโยชน์ให้นักลงทุนทั้งในและต่างชาติ ขนเม็ดเงินมาร่วมลงทุนในนิคมอุตฯ ไฮเทคที่สุดในเวียดนาม

เวียดนามเร่งผุดนโยบายพิเศษจูงใจนักลงทุนในอุตสาหกรรมของเวียดนาม นั่นคือ  ที่นิคมอุตสาหกรรม Hoa Lac Hi-Tech Park ซึ่งเป็นแหล่งรองรับอุตสาหกรรมสุดไฮเทคที่สุดในเวียดนาม  นี่คือคำเปิดเผยของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสวนสาธารณะ

Lac Hi-Tech Park มีพื้นที่ 1,600 เฮกตาร์ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลญี่ปุ่น  โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามออกไปราว 30 กิโลเมตร  สร้างขึ้นเพื่อการวิจัยแห่งชาติ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่นเดียวกับพื้นที่ในภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่ดำเนินกิจการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งในธุรกิจการผลิต การค้า ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วย

นาย Pham Dai Duong รัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสวนสาธารณะ  ซึ่งมีฐานะเป็นคณะกรรมการบริหาร Hoa Lac Hi-Tech Park  เปิดเผยว่า  “นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเป็นระยะเวลา 15 ปี นี่จะเป็นการสร้างเมืองใหม่เลยทีเดียว”

เขาเปิดเผยอีกว่า “แต่ในความเป็นจริงแล้ว Hoa Lac Hi-Tech Park   ยังไม่เห็นว่าจะได้รับการพัฒนาแต่อย่างใดเลย ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนี้ จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาในลำดับต่อไป”

ล่าสุดคณะกรรมการเห็นชอบเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน   อีกทั้งจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมด้วย  นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการและกำกับให้คณะคณะกรรมการผลักดันให้เกิดพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องทำงานด้วยความโปร่งใส

พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ส่งเสริมการพัฒนา และสร้างเงื่อนไขที่ดี  เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  อีกทั้งจะทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการที่ต้องการเห็นการเติบโตของ  Hoa Lac Hi-Tech Park    และเป็นการดำเนินการตามนโยบาย “หนึ่งประตู” ด้วย

โดยในรายละเอียดของร่างพระราชกฤษฎีกานี้ จะเอื้อสิทธิประโยชน์ให้นักลงทุนหลายด้าน เช่น มีขั้นตอนการลงทุนที่แสนง่าย  มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนำเข้าและส่งออก และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น