สินค้าเอเชียโตลิ่ว SME ไทย รีบชิงพื้นที่ แดนภารตะ ด่วน!

ชาวอินเดียยุคใหม่แห่นิยมสินค้าเอเชียนำเข้า ด้านห้าง Modern Trade ขยายตัวสูง กลายเป็นที่น่าสนใจอย่างมากกับความนิยมของสินค้าเอเชียในอินเดีย โดยเฉพาะในห้าง Modern Trade ที่มีสินค้านำเข้าจากเอเชียอยู่ในชั้นวางสินค้า ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสินค้าจากแบรนด์ไทย นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเจาะเข้าตลาดอินเดีย เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อ ประชากร และพื้นที่โอกาสทางการตลาด

ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดียว่า ผู้บริโภคชาวอินเดียหันมาสนใจนิยมบริโภคสินค้าจากเอเชียมากขึ้น เนื่องจากมีการเปิดกว้างยอมรับอาหารรสชาติใหม่ ๆ จากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพสินค้าเป็นหลัก

สำหรับสินค้าประเภทของทานเล่นจากเอเชียกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย ในห้าง Modern Trade ได้ทำการนำเข้าสินค้าจากเอเชียมากขึ้น อย่างเช่นห้างใหญ่  Spencer’s Big Bazaar Nature’s Basket ที่ จะสามารถเลือกซื้อเลือกหา  ขนม  Chocopie  ของ  Lotte และ Orion หรือ ถั่วของ  Tong Garden หรือ ถั่วเขาช่อง (Khao Shong)

ความต้องการบริโภคของชาวอินเดียโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงและต้องการสินค้าคุณภาพ นิยมหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้กลายเป็นโอกาสการเติบโตของสินค้าอาหารไทย ที่ปัจจุบันได้เข้าไปยึดพื้นที่ทางการตลาดในห้างสรรพสินค้าของอินเดียมากขึ้น อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโคคา เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำจิ้มไก่สุรีย์ น้ำจิ้ม Real Thai เป็นต้น

การขยายตัวของห้าง Modern Trade กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความต้องการสินค้านำเข้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ตัวผู้นำเข้าของอินเดียเองก็เริ่มมองเห็นช่องทางการนำเข้าสินค้าอาหารที่แตกต่าง แปลกใหม่ จากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีประโยชน์จากข้อตกลงเสรีทางการค้าอาเซียน – อินเดีย ทำให้มีความสะดวกทางการเคลื่อนย้ายสินค้าและต้นทุนการนำเข้าลดลง

สำหรับการเตรียมตัวของผู้ประกอบการชาวไทย อาจต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการควบคุมมาตรฐานสินค้าก่อนส่งออกไปยังอินเดีย แม้ว่าอินเดียจะมีความต้องการในการนำเข้าสินค้ามากขึ้นจากต่างประเทศ แต่ประเทศอินเดียก็ยังคงควบคุมเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะสินค้าอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ประเทศอินเดียมีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนำเข้าของหน่วยงานอินเดียที่ผู้ส่งออกของไทยควรทำความเข้าใจ และศึกษารายละเอียดขั้นตอน ข้อบังคับ และมาตรฐานตรวจสอบอย่างรอบคอบ รวมถึงอาจต้องทำการเผื่อระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าอีกด้วย

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

 

BBL_SME-SME-Go-Inter_V15

แสดงความคิดเห็น