ลงทุนภาคเหนือสุดคึก

8 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษสุดคึก รัฐอัดฉีดเต็มพิกัด รองรับลงทุนบูม เอกชนยื่นขอรับลงทุนแล้วมูลค่ารวม 7,200 ล้านบาท

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีภาคเอกชนทั้งจากในพื้นที่และส่วนกลาง ได้เสนอยื่นขอรับการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI  แล้วมูลค่ารวม 7,200 ล้านบาท จาก 39 โครงการใน 8 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (จากทั้งหมดมี 10 จังหวัด) ได้แก่ มุกดาหาร กาญจนบุรี  สระแก้ว ตราด หนองคาย สงขลา  ตาก  และเชียงราย (และอีก 2 จังหวัดคือ นราธิวาส และนครพนม ยังไม่มีการยื่นขอรับการลงทุน) โดยนักลงทุนจาก จ.ตาก ยื่นขอรับการลงทุนมากที่สุด มีมูลค่า 3,798 ล้านบาท จาก 21 โครงการ

ส่วนประเภทอุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสำคัญยื่นเสนอขอรับการลงทุนมากที่สุด  ได้แก่ บรรจุภัณฑ์และพลาสติก โดยมีทั้งนักลงทุนจากไทย ไต้หวัน และจีน สนใจลงทุนอุตสาหกรรมนี้ใน 8 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และล่าสุดมี 10 โครงการ ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้วเช่นกัน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัดนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้จัดลำดับความสำคัญเสียใหม่  โดยเฉพาะที่ อ.แม่สอด จ.ตาก จ.สระแก้ว  และ อ.สะเดา จ.สงขลา เนื่องจากมีนักลงทุนทั้งจากส่วนกลางและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI แล้วเป็นจำนวนมาก

ภาครัฐจึงต้องเร่งอัดฉีดงบประมาณลงในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว เพื่อเร่งพัฒนาด่านศุลกากรให้มีความพร้อม และมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์  โดยเล็งเห็นว่า ควรโยกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ยังไม่จำเป็นมาลงใน 3 จังหวัดดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น