ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคดีดตัวดีขึ้น

เผยข่าวดี เดือน ก.ค. ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นในรอบ 7 เดือน เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นแบบอ่อน ๆ ขณะที่ปัจจัยลบพบว่าปีนี้ส่งออกยังติดลบ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานั้นพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค อยู่ที่ 72.5 ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 61.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ อยู่ที่ 67.4 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 88.7

เมื่อมองที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม 2559 ตามรายงานข้างต้นจะพบว่า มีการปรับตัวที่ดีขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ หรือดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลง และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของภาคการเกษตรและภาคครัวเรือนในต่างจังหวัดเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นด้วย ประกอบในช่วงครึ่งปีหลังกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

ส่วนปัจจัยลบนั้นพบว่าในเดือนมิถุนายนมีการส่งออกติดลบร้อยละ 0.07 ซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3  มาแล้ว  นอกจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขส่งออกปีนี้เหลือติดลบร้อยละ 1.9 จากเดิมคาดติดลบร้อยละ 0.7 อีกด้วย

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เชื่อว่าดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวไปในทิศทางขาขึ้นในระยะยาว และประชาชนเชื่อว่าเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้นตัวแบบอ่อน ๆ เพราะอาจยังมีความกังวลเรื่องการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้าง จึงทำให้ยังมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

แต่เชื่อว่าช่วงไตรมาส 3 ของปี 2559 นี้ ถ้าไม่มีสถานการณ์ใดที่เข้ามาเป็นปัจจัยเชิงลบ ทั้งด้านการเมืองในการลงประชามติ ด้านเศรษฐกิจในกรณี Brexit ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลก ก็เชื่อว่าไตรมาส 4 การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคจะกลับมามีความโดดเด่นขึ้น

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ คาดว่าผลการลงประชามติครั้งนี้ ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านประชามติก็ตาม แต่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในปี 2560 และเชื่อว่ารัฐบาลจะสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้

แสดงความคิดเห็น