บรูไน สร้างความปลอดภัยในสินเชื่อ ด้วย CRS

ผู้ประกอบการ SME บรูไนยิ้ม เมื่อธนาคารกลางบรูไนจะสร้างระบบความปลอดภัยในการขอสินเชื่อ ด้วยจัดทำระบบ CRS เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารโลก ที่ว่าด้วยประเทศที่มีระบบการขอสินเชื่อได้ง่ายดาย

แหล่งข่าวจากธนาคารกลางบรูไน เปิดเผยว่า บรูไนเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะแนะนำระบบหลักประกันการขอสินเชื่อด้วยระบบ CRS (Collateral Registry System) มาใช้ โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินบรูไน คือ Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกให้ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจจะขอสินเชื่อได้รับเครดิตภายในประเทศ

โดยจะต้องลงทะเบียน เพื่อจะได้สิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม สิ่งที่จะได้รับ เช่น จะได้รับการรักษาความปลอดภัยสำหรับการกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อ การอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้มีการยื่นขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกมากขึ้น

“จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ที่เวลาจะขอสินเชื่อ หรือกู้เงินต่าง ๆ จะได้รับเงินสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ธนาคารก็จะออกเงื่อนไขในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นกัน เงินกู้นั้นจะปลอดภัย วิธีการในการจัดหาเงินทุนหรือขอสินเชื่อนี้ จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ” แหล่งข่าวจาก AMBD กล่าว

ไอเดียในการนำระบบหลักประกันสินเชื่อด้วย CRS นี้ เป็นมาตรการปฏิรูปการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินบรูไน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME จากบรูไนที่สนใจขอสินเชื่อได้อย่างง่ายดายขึ้น เพื่อต้องการให้ตรงกับเงื่อนไขที่ธนาคารโลกได้จัดอันดับเอาไว้ เกี่ยวกับเรื่องความสะดวกของการทำธุรกิจ การนำระบบหลักประกันสินเชื่อด้วย CRS ในบรูไนครั้งนี้ สนับสนุนโดย PENGGERAK (หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี) สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการส่งเสริมความสะดวกในการทำธุรกิจ (EODB) แห่งบรูไน

AMBD ยังได้ลงนามในสัญญาการจัดทำระบบหลักประกัน CRS ด้วยระบบแพลตฟอร์ฒมือถือ iOS กับหุ้นส่วนจากประเทศสหรัฐฯ  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา และการดำเนินงานระบบหลักประกันในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ในอนาคต AMBD มีนโยบายที่จะเซ็นสัญญาร่วมทุนกับอีกหลายองค์กรทั่วโลก เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหอการค้า เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น