ธนารักษ์ ยืดเวลาประมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ธนารักษ์ เผย เอกชนยื่นประมูลสถานที่ราชพัสดุ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด 1 ราย ส่วนอีก 2 จังหวัด ยังไม่มีใครยื่น เหตุให้เวลาน้อย จึงเพิ่มเวลาอีก 90 วัน

ธนารักษ์ เผย เอกชนยื่นประมูลสถานที่ราชพัสดุ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด 1 ราย ส่วนอีก 2 จังหวัด ยังไม่มีใครยื่น เหตุให้เวลาน้อย จึงเพิ่มเวลาอีก 90 วัน

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าที่กรมธนารักษ์ได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นซองประมูลสถานที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย จ.มุกดาหาร และ จ.ตราด  ผลปรากฏว่ามีเอกชนเพียง 1 รายเท่านั้น ที่ยื่นซองประมูลพัฒนาพื้นที่ใน จ.ตราด ส่วนพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร ยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่นซองประมูล

กรมฯ ได้พิจารณาแผนเบื้องต้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด ที่ภาคเอกชนรายหนึ่งเสนอยื่นซองประมูลเข้ามานั้น พบว่า ราคาที่ยื่นซองประมูลค่อนข้างสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้มาก  แต่ขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีในแผนที่จะพัฒนา กรมฯ จะเร่งสรุปผลการประมูลได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด มีเนื้อที่ทั้งแปลง 895-0-44 ไร่ อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เชื่อมโยงถึงท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) ถือว่าเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ และมีฐานการท่องเที่ยวที่ดีในพื้นที่ เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา อีกทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานภายนอกโครงการ

ส่วนอีก 2 จังหวัด (จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร)  ที่ภาคเอกชนยังไม่มีการยื่นซองประมูลนั้น พบว่า ระยะเวลาในการเตรียมการเพื่อดำเนินการยื่นซองประมูลภายใน 60 วันนั้นถือว่าน้อยไป ภาคเอกชนท้วงติงว่าจะต้องวางมาสเตอร์แพลนในการพัฒนา การบริหารจัดการพื้นที่ และแหล่งเงินทุนที่ต้องจัดหาด้วย ดังนั้นอาจจะมีการขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 30 วัน รวมเป็น 90 วัน

ภาคเอกชนยังมีข้อสงสัยอีกว่า หากมีการนำพื้นที่ไปให้ผู้อื่นเช่าต่อ จะขัดต่อกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ เพราะกฎหมายอนุญาตให้เฉพาะการนิคมอุตสาหกรรม นำพื้นที่ไปให้รายอื่นเช่าต่อได้เท่านั้น เรื่องนี้จึงรอคำตอบจากการนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งข่าวจากกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัด 2 แห่ง (จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร) ที่ยังไม่มีภาคเอกชนรายใดยื่นซองประมูลนั้น กรมฯ จะเปิดพื้นที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจเฟสที่ 2 ใน จ.นครพนม จ.เชียงราย  จ.กาญจนบุรี และ จ.นราธิวาส เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ายื่นซองประมูลนำไปพัฒนาในลักษณะเดียวกันด้วย

ขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์ pantip.com

แสดงความคิดเห็น