รัสเซียรุกอาเซียน ด้านการค้าการลงทุน

อาเซียนยิ้ม จับมือรัสเซีย ส่งเสริมการค้าการลงทุน เอื้อประโยชน์กันและกัน ผุดโครงการความร่วมมือจากปี 2016-2020 นักลงทุนทั่วอาเซียนสุดชื่นมื่น

สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 48  ที่นครเวียงจันทน์ มีวาระหารือด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะรัสเซียที่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ซึ่งทางอาเซียนเองได้เปิดทางให้ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ การเสริมสร้างการค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจาก 10 ประเทศสมาชิกใน AEC และ นาย Alexey V. Ulyukaev  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ในที่ประชุมยังเผยว่า มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในรอบปีที่ผ่าน มี 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของการค้ารวมในอาเซียน

แต่เมื่อดูเฉพาะในปี ค.ศ.2014 พบว่า การค้าระหว่างอาเซียนกับรัสเซียมีถึง 22.5 พันล้านดอลาร์สหรัฐ อีกทั้งรัสเซียเป็นคู่ค้าสำคัญกับอาเซียนในลำดับที่ 8 ด้วย ส่วนการส่งออกจากอาเซียนไปรัสเซียนั้น พบว่า มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.3  มูลค่ารวม 5.2 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ.2014

บรรดารัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในที่ประชุม ยังได้เผยอีกว่า ได้มีการกำหนดทิศทางในอนาคตเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในอีกหลายด้าน ได้แก่ การเงิน E-commerce การขนส่ง พลังงาน เครื่องจักรงาน เกษตรกรรม ทางทะเล การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือทางธุรกิจและส่งเสริมการขาย

รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจต่างมีความยินดีเมื่อรู้ว่า อาเซียนกับรัสเซียจะมีความร่วมมือกันในโครงการรักษาความปลอดภัยด้านเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือด้านพลังงานอีกด้วย โดยแผนดังกล่าวนั้นมีระยะเวลาปี ค.ศ.2016-2020

แสดงความคิดเห็น