กรมพัฒน์ฯ ตั้งร้าน OTOP จุดท่องเที่ยวทั่วไทย

กรมพัฒน์ฯ ดึงศักยภาพท้องถิ่นทั่วไทย ยกระดับร้าน OTOP ต้นแบบในจุดท่องเที่ยว ครอบคลุมทุกประเภท เริ่มแล้วที่ปั้มน้ำมันใน จ.สมุทรสาคร เชื่อมช่องทางขาย office สู่ online เต็มรูปแบบ

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมฯ ได้เปิดตัวร้านค้าปลีก-ส่งสินค้า OTOP ต้นแบบไปแล้วที่ จ.สมุทรสาคร  โดยดำเนินการขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันของภาคเอกชนแห่งหนึ่ง  เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดที่จะตั้งร้านบนพื้นที่ของภาคเอกชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ แหล่งที่พัก สนามบิน และสถานีบริการน้ำมัน  ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP ปลีก-ส่ง”

ร้านค้าดังกล่าวนั้นจะนำสิน ค้า OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดวางจำหน่าย โดยได้นำสินค้าของผู้ประกอบการ  SME ในท้องถิ่นมาวางขายด้วย ซึ่งมีครอบคลุมครบทุกกลุ่มประเภท  ได้แก่ สินค้ากลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อาหาร สมุนไพรไม่ใช่อาหาร  เป็นต้น

กรมฯ คาดหวังว่า จะยกระดับร้านขายสินค้า OTOP ที่มีอยู่แล้วภายในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ของทุกภูมิภาคนั้น ขึ้นมาเป็นร้านค้าปลีก-ส่งสินค้า OTOP ต้นแบบ  โดยกำหนดจะให้ครอบคลุมครบทั่วทุกภาคภายในปี พ.ศ.2559นี้ หรืออย่างน้อย ๆ ให้ครบทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ เพราะกรมฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ของภาคเอกชนที่มีร้านขายสินค้า OTOP อยู่ก่อนแล้ว เช่น ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  แพร่ เป็นต้น

โดยกรมฯ มีช่องทางขาย offline อยู่แล้วนำมาเชื่อมต่อกับช่องทางการขาย online ด้วย อีกทั้งกรมฯ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ต่างจังหวัด  เพื่อเข้าไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่กระจัดกระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ  เพื่อนำสินค้าเข้าสู่ระบบ E-Commerce

กรมฯ จะมีการอบรมตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้า ตลอดจนถึงการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จในการขายผ่านช่องทาง online ส่วนของแผนงานนี้จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 หรือประมาณเดือนตุลาคม 2559 นี้

นอกจากนี้ กรมฯ จะนำสินค้า OTOP ที่ผ่านการคัดเลือกด้านศักยภาพตลาด (OTOP select)  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2,749 ราย ซึ่งมีทั้งของตกแต่งและของที่ระลึก สินค้าของใช้ อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรด้วย

แสดงความคิดเห็น