The One Minute Manager ผู้จัดการ 1 นาที

The One Minute Manager หนังสือที่ว่ากันว่าเป็นเล่มแรก ๆ สำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งด้านการบริหารควรอ่าน ซึ่งถึงแม้ว่าจะตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี 1982 และแปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่า “ผู้จัดการ 1 นาที” ตั้งแต่ปี 2545 นานมาแล้ว แต่ด้วยความที่เป็นหนังสือด้านการจัดการที่ขายดีในอเมริกา โดยมียอดขายมากกว่า 13 ล้านเล่ม และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 27 ภาษา จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าพอที่หากมีโอกาสก็น่าจะหามาอ่านกันค่ะ

The One Minute Manager เขียนโดย Kenneth H. Blanchard ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ซึ่งมีผลงานการเขียนหนังสือกว่า 60 เล่ม กับ Spencer Johnson ผู้เขียน Who Moved My Cheese ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

หนังสือเล่มนี้ใช้เทคนิคการเขียนเป็นการเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ของชายผู้หนึ่งที่ต้องการค้นหาผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารทั้งคน บริหารทั้งงาน ทำให้องค์กรและพนักงานได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  โดยเขาได้เดินทางค้นหาไปทั่วทุกมุมโลก แต่เขาพบว่าผู้จัดการน้อยคนนักที่จะเก่งทั้งการบริหารงาน และบริหารคนไปพร้อม ๆ กัน และถึงแม้จะเขาจะค้นพบบ้าง แต่ผู้จัดการเหล่านั้นก็ไม่ยอมบอกเคล็ดลับในการบริหารให้กับเขา

จนกระทั่งเขาได้พบกับผู้ที่เรียกตัวเองว่า “ผู้จัดการ 1 นาที” ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าพบและสัมภาษณ์ รวมทั้งยังยินดีให้สัมภาษณ์พนักงานของบริษัทเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการบริหารอีกด้วย ซึ่งทำให้เขาได้พบเคล็ดลับในการบริหารงานแบบผู้จัดการ 1 นาที ดังนี้

1.   การกำหนดเป้าหมาย 1 นาที
ในหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่า การเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากผู้จัดการและลูกน้องไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำและจะทำให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันจึงมีความจำเป็น การเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้เวลาแค่เพียง  1 นาที และนำมาทบทวนบ่อย ๆ จะทำให้การทำงานตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.   การชมเชย 1 นาที
เมื่อลูกน้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชมเชยเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ผู้จัดการ 1 นาทีจะชมเชยลูกน้องในทันทีที่ทำงานได้ถูกต้อง โดยใช้เวลาแค่เพียง 1 นาที และแสดงอาการยินดีอย่างชัดเจน เช่น การเช็กแฮนด์หรือจับมือเขย่าแรง ๆ เพื่อให้ลูกน้องได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งก็จะนำมาสู่การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายต่อ ๆ ไปมากขึ้น

3.   การตักเตือน 1 นาที
ในขณะเดียวกันหากลูกน้องทำผิด ผู้จัดการก็จะต้องกล่าวตักเตือนโดยทันทีเช่นกัน ซึ่งก็จะใช้เวลาแค่เพียง 1 นาทีในการตักเตือนเรื่องที่ทำผิดเท่านั้น การตักเตือนเมื่อทำผิดจะทำให้ลูกน้องรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น และรู้ว่าควรจะต้องแก้ไขอย่างไร เช่นเดียวกัน เมื่อตักเตือนเสร็จก็ควรแสดงท่าทางในการให้กำลังใจหรือเช็กแฮนด์เช่นเดิม และบอกกล่าวให้ลูกน้องรู้ว่าเป็นการตักเตือนเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้องเท่านั้น ..จบ

สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดหรือวิธีการในการกำหนดเป้าหมาย 1 นาที การชมเชย 1 นาที และการตักเตือน 1 นาที สามารถหาอ่านได้ในหนังสือ The One Minute Manager มีเพียงไม่กี่หน้า ใช้เวลาอ่านไม่นาน เพราะเป็นแค่เพียงเคล็ดลับการบริหารเริ่มต้น ถ้าหากต้องการขั้น  Advance กว่านี้คงต้องหาหนังสือเล่มอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมค่ะ

แสดงความคิดเห็น