ฟิลิปปินส์ทะยานรอบด้าน ส่งออก การลงทุน การผลิต

จับตาเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ขยายตัวพุ่ง ด้าน สคร. แนะ การเข้าตลาด และศักยภาพสินค้าไทย

ฟิลิปปินส์ได้จัดการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนชาวฟิลิปปินส์ราว 54 ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างเป็นที่ยอมรับ และได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือ โรดริโก ดูเตอร์เต โดยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2016 ที่ผ่านมาภายใต้วาระ 6 ปี

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างจำกัด จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลผ่านการส่งออกและการลงทุน อีกทั้งจากการที่ฟิลิปปินส์เข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) อาจทำให้ฟิลิปปินส์ขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ไปจนถึงปี 2020 จากการที่มีรายจ่ายในการเข้าร่วม TPP Project แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์จะได้ผลประโยชน์มหาศาลในการส่งออกเข้าตลาดใหญ่ในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งอาจช่วยเรื่อง GDP ของฟิลิปปินส์ได้ไม่มากก็น้อย

การลงทุนในฟิลิปปินส์นั้น  ได้มีการส่งเสริมให้เป็นมาตรการหลักในการสร้างงานและบริหารงานในประเทศ โดยมีประเทศสำคัญ ๆ ที่เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์คือ เกาหลีใต้ อังกฤษ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทยซึ่งอยู่ในอันดับ 10

ในสังคมฟิลิปปินส์ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากระหว่างผู้มีฐานะดีกับยากจน สินค้าที่จำหน่ายได้ดีมักจะเป็นแบรนด์ราคาแพงจากประเทศที่มีชื่อเสียง และผลิตขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้มีรายได้ปานกลางในฟิลิปปินส์เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น โดยมองหาสินค้าคุณภาพดีในราคาเหมาะสม และได้กลายเป็นพื้นที่ทางการตลาดใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่มีศักยภาพอย่างมาก เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและราคาจากชาวฟิลิปปินส์

มีข้อสังเกตพบว่า สินค้าไทยที่นำเข้าไปยังฟิลิปปินส์นั้น หากมีฉลากภาษาไทยติดมาด้วย ผู้จัดจำหน่ายมักจะขี้เกียจแกะทิ้ง ผู้ผลิตจึงควรใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในไทย สำนักงานพัฒนาตลาดประชาคมอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะผลักดันสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยจะสร้างการรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับสินค้าไทยให้กับชาวฟิลิปปินส์ได้รับรู้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น มาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพ สื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าไทย ความแตกต่างที่โดดเด่น ดีไซน์ เป็นต้น

สำนักงานฯ ยังเปิดเผยอีกว่า จะส่งเสริมให้สามารถเจาะเข้าเมืองใหญ่ของฟิลิปปินส์ได้ เพื่อกระจายสินค้าไปสู่เมืองรอง ซึ่งจะทำการเร่งให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาด และสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าการผลิตสินค้าอุปโภค

ส่วนทางด้านกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์นั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า เทคนิคการเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์อาจแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย
1.   ศึกษาตลาดและกฎระเบียบทางการค้า
2.   เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่ จากรายได้ ความชอบ
3.   สำรวจตลาดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนะนำสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย
4.   ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์กับผู้นำเข้า ห้างค้าปลีก โดยผู้ประกอบการสามารถขอชื่อได้จาก AEC Business Support Center สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5.   ร่วมกิจกรรมทางการตลาดประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น  Thailand Week, IFEX, PHILBEAUTY,  PHILAUTO, WOBEX
6.   สร้างความแตกต่างและอรรถประโยชน์แก่ตัวสินค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยทางเลือกหนึ่งคือ การสมัครใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อนึ่ง สำหรับนโยบายเศรษฐกิจหลังจากการที่ โรดริโก ดูเตอร์เต  ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กรมส่งเสริมฯ ยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า ดูเตอร์เตไม่ได้มีการกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน ซึ่งทำให้แวดวงนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเกิดความกังวลว่า ภายใต้การนำของ ดูเตอร์เต ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ อาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังไปได้ด้วยดีในอัตราสูงถึงร้อยละ 6.2 ต่อปี ในช่วงที่ผ่านมานั้นได้รับผลกระทบ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียน ด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล :[email protected] สายด่วน 1333

 

ฟิลิปปินส์ได้จัดการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนชาวฟิลิปปินส์ราว 54 ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างเป็นที่ยอมรับ และได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือ โรดริโก ดูเตอร์เต โดยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2016 ที่ผ่านมาภายใต้วาระ 6 ปี เศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างจำกัด จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลผ่านการส่งออกและการลงทุน อีกทั้งจากการที่ฟิลิปปินส์เข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) อาจทำให้ฟิลิปปินส์ขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ไปจนถึงปี 2020 จากการที่มีรายจ่ายในการเข้าร่วม TPP Project แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์จะได้ผลประโยชน์มหาศาลในการส่งออกเข้าตลาดใหญ่ในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งอาจช่วยเรื่อง GDP ของฟิลิปปินส์ได้ไม่มากก็น้อย การลงทุนในฟิลิปปินส์นั้น ได้มีการส่งเสริมให้เป็นมาตรการหลักในการสร้างงานและบริหารงานในประเทศ โดยมีประเทศสำคัญ ๆ ที่เข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์คือ เกาหลีใต้ อังกฤษ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไทยซึ่งอยู่ในอันดับ 10 ในสังคมฟิลิปปินส์ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากระหว่างผู้มีฐานะดีกับยากจน สินค้าที่จำหน่ายได้ดีมักจะเป็นแบรนด์ราคาแพงจากประเทศที่มีชื่อเสียง และผลิตขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้มีรายได้ปานกลางในฟิลิปปินส์เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น โดยมองหาสินค้าคุณภาพดีในราคาเหมาะสม และได้กลายเป็นพื้นที่ทางการตลาดใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่มีศักยภาพอย่างมาก เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและราคาจากชาวฟิลิปปินส์ มีข้อสังเกตพบว่า สินค้าไทยที่นำเข้าไปยังฟิลิปปินส์นั้น หากมีฉลากภาษาไทยติดมาด้วย ผู้จัดจำหน่ายมักจะขี้เกียจแกะทิ้ง ผู้ผลิตจึงควรใส่ข้อความหรือสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในไทย สำนักงานพัฒนาตลาดประชาคมอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะผลักดันสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยจะสร้างการรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับสินค้าไทยให้กับชาวฟิลิปปินส์ได้รับรู้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น มาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพ สื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าไทย ความแตกต่างที่โดดเด่น ดีไซน์ เป็นต้น สำนักงานฯ ยังเปิดเผยอีกว่า จะส่งเสริมให้สามารถเจาะเข้าเมืองใหญ่ของฟิลิปปินส์ได้ เพื่อกระจายสินค้าไปสู่เมืองรอง ซึ่งจะทำการเร่งให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาด และสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าการผลิตสินค้าอุปโภค ส่วนทางด้านกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์นั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า เทคนิคการเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์อาจแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. ศึกษาตลาดและกฎระเบียบทางการค้า 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ได้แก่ จากรายได้ ความชอบ 3. สำรวจตลาดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนะนำสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย 4. ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์กับผู้นำเข้า ห้างค้าปลีก โดยผู้ประกอบการสามารถขอชื่อได้จาก AEC Business Support Center สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5. ร่วมกิจกรรมทางการตลาดประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น Thailand Week, IFEX, PHILBEAUTY, PHILAUTO, WOBEX 6. สร้างความแตกต่างและอรรถประโยชน์แก่ตัวสินค้า เพื่อให้เายใต้การนำของ ดูเตอร์เต ซึ่งเป็นนักการเมื

แสดงความคิดเห็น