BOI ดันนักลงทุนไทย สู่ตลาดต่างประเทศ

BOI เดินเครื่องใหญ่อีกครั้ง ดันนักลงทุนไทยสู่ตลาดต่างประเทศมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม ล่าสุดโรดโชว์ดูลู่ทางการลงทุน พบเสียงตอบรับดีเกินคาด

แหล่งข่าวจาก FDI Markets (ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักลงทุนทั่วโลก) เปิดเผยว่า “ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2549 ไปจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 พบว่าโครงการลงทุนของไทยในต่างประเทศมีมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 62,511.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2 ล้านล้านบาท)  จากจำนวนทั้งสิ้น 593 โครงการ และแนวโน้มการเติบโตมีสัญญาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการลงทุนในอินโดนีเซีย เมียนมา และเวียดนาม”

สื่อด้านเศรษฐกิจต่างวิเคราะห์ตรงกันว่า สำหรับเมียนมานั้นเมื่อเปิดประเทศมากขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ล่าสุด ฉะนั้นส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจในเมียนมายังอยู่ในระดับไม่รุนแรงมากนัก นักลงทุนไทยและต่างชาติจึงเห็นโอกาสนี้ในการเข้าไปทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก

ส่วนทางด้านเวียดนาม ซึ่งมีประชากร 90 ล้านคน และมากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในวัยแรงงาน และยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าแรงต่ำ หลายประเทศจึงสนใจเข้าไปลงทุนกันอย่างคึกคัก

“โดยเฉพาะในระยะช่วงสองปีที่ผ่านมา พบว่า เศรษฐกิจในเวียดนามเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ชาวเวียดนามมีกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยเติบโตต่อเนื่องและเร็วที่สุดในอาเซียน” แหล่งข่าวจาก FDI Markets เปิดเผย

ทางด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของไทย เปิดเผยด้วยเช่นกันว่า “หากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการใดที่สนใจจะไปเปิดกิจการสาขาที่ต่างประเทศ จะต้องคิดให้รอบคอบ เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งมีหลายรายที่เข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมากด้วย ซึ่งต้องแข่งขันกัน”

ซึ่งเรื่องนี้ทาง BOI ได้มีนโยบายที่จะเข้าไปดูแลนักลงทุนชาวไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น อย่างที่เวียดนามและเมียนมา เพราะก่อนหน้านี้ BOI ได้เดินทางไปโรดโชว์จัดกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศมาแล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมาก  จากกลุ่มทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในหลายประเทศ

“ขณะที่ตลาดอินโดนีเซียก็ยังน่าสนใจ เพราะเป็นตลาดใหญ่ มีจำนวนประชากรและทรัพยากรจำนวนมาก จึงคิดเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนชาวไทยควรจะเข้าไปลงทุนให้มากกว่านี้” แหล่งข่าวจาก BOI ของไทยเปิดเผย

 

แสดงความคิดเห็น