Not Everyone Gets a Trophy : How to Manage Generation Y

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ผู้คนในวงการ HR รวมไปถึงผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กรแทบทุกองค์กร ต่างก็ประสบพบเจอกับความท้าทาย (เรียกให้ฟังดูดี) ในเรื่องของการบริหารคน เพราะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่าคน Gen Y เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น

คนกลุ่มนี้มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากรุ่น Gen X และ Baby Boomer ที่เป็นรุ่นผู้บริหารในปัจจุบัน เกิดเป็น Generation Diversity หรือความหลากหลายแตกต่างระหว่างคนทำงานรุ่นต่าง ๆ ความไม่เข้าใจและปัญหาในการบริหารคน บริหารงานจึงเกิดขึ้น หนังสือ Not Everyone Gets a Trophy : How to Manage Generation Y จะช่วยไขความลับของคน Gen Y และวิธีการบริหารเขาเหล่านั้นกันค่ะ

คน Gen Y นั้นมักถูกให้คำจำกัดความว่า “รักสบาย เห็นแก่เงิน มีความคิดเป็นของตัวเอง อ่อนประสบการณ์ ทำงานไม่ทน  ….” ซึ่งมักจะเป็นมุมมองที่คนรุ่นอื่นมอง Gen Y ตามความรู้สึกที่ได้พบเจอในการทำงานร่วมกัน จนบางครั้งทำให้หัวหน้างานถึงกับถอดใจ แต่จะทำยังไงได้ในเมื่อตลาดแรงงานยุคนี้เป็นยุคของคน Gen Y

แต่ Bruce Tulgan ผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมด้านการบริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ เจ้าของผลงานเขียนหลายเล่ม เช่น The 27 Challenges Managers Face, It’s Okay to Be the Boss และ Managing Generation X รวมทั้งหนังสือเล่มนี้ Not Everyone Gets a Trophy ได้ชี้ให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะที่แท้จริงของ Gen Y พร้อมกับวิธีในการบริหาร ซึ่งตอบโจทย์บรรดาผู้บริหารและ HR ทั้งหลายที่งุนงงหาทางออกไม่ได้

Bruce Tulgan อธิบายลักษณะของคน Gen Y ไว้ว่าจริง ๆ แล้ว Gen Y เป็นคนที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตมากกว่ารุ่นไหน ๆ พวกเขาพร้อมจะทำงานหนักเพื่อความสำเร็จ แต่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเขา

Gen Y นั้นต้องการข้อมูลที่ชัดเจนในการทำงาน เพื่อเขาจะสามารถทำงานได้ถูกต้อง การเลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงการเพิ่มสวัสดิการ เขาพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องการได้รับการสอนงาน และ Feedback คำตอบเมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็วทันท่วงที รวมทั้งอำนาจในสิ่งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้กระทำ และอิสระในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนความยืดหยุ่นในการทำงาน และบรรยากาศการทำงานอย่างเป็นมิตร

ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีวิธีในการบริหารคน Gen Y นี้ให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจน โอกาสและอิสระในการทำงาน  การสอนงานและการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ทั้งในเรื่องการปรับตัวในที่ทำงาน การบริการ (ที่คน Gen Y อาจจะมองไม่เห็นความสำคัญ) การบริหารตนเอง ฯลฯ นอกจากนี้ คน Gen Y ยังต้องการหัวหน้างานที่เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และรู้จักรักษาลูกน้อง ให้โอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดจนการดูแลและสนับสนุนที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความภาคภูมิใจและโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะคนที่มีแววจะเป็นดาว หรือ Talent ขององค์กร

หากเข้าใจคน Gen Y แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ที่จะสามารถบริหารให้คน Gen Y อยู่ร่วมกับ Gen อื่น ๆ  และช่วยกันผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน

แสดงความคิดเห็น