จับตา โครงการรถไฟมินดาเนา สะเทือนอาเซียน

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ชิงเค้กก้อนโต เร่งหาเงินทุนกันอุตลุด ก่อสร้างรถไฟมินดาเนาฟิลิปปินส์ ระยะทาง 2,000 กม. เชื่อมทั่วเกาะฟิลิปปินส์

แหล่งข่าวจาก National Economic and Development Authority (Neda) ฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า  “โครงการรถไฟในมินดาเนา ฟิลิปปินส์ มีบริษัทภายในประเทศให้ความสนใจ ซึ่งอย่างน้อยมี 4 บริษัทในฟิลิปปินส์ ที่ให้ความสนใจก่อสร้างทางรถไฟในระยะ 2,000 กิโลเมตร จากมินดาเนาเชื่อมทั้งเกาะฟิลิปปินส์ และมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น จะให้ความสนใจยื่นประมูลชิงเค้กก้อนโตอย่างโครงการดังกล่าวนี้ด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ.2022”

โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ เร่งหาเงินมาลงทุนมาจากหลาย ๆ ทาง ส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีแหล่งเงินทุนจาก Official Development Assistance (ODA)

นาย Pernia เป็น Director-General ที่ National Economic and Development Authority (Neda) เปิดเผยว่า “มีบริษัทในฟิลิปปินส์อยุ่ 4 กลุ่มท้องถิ่นที่สนใจโครงการก่อสร้างรถไฟนี้เป็นพิเศษ ได้แก่ Ayala Corp., Megawide Construction Corp., Metro Pacific Investments Corp. และ San Miguel Corp.”

แหล่งข่าวจากกลุ่มบริษัท Rolando G. Tungpalan เปิดเผยว่า “ทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่เราจะเป็นผู้ชนะการประมูลก่อสร้างโครงการรถไฟนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมันเป็นเส้นทางก่อสร้างที่น่าสนใจจริง ๆ คุ้มค่าที่จะลงทุน”

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างรถไฟมินดาเนาฟิลิปปินส์รายหนึ่ง เปิดเผยว่า “ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเกาหลีใต้ จีน หรือญี่ปุ่น พวกเขาต่างก็มีความพร้อมที่จะเข้าประมูลชิงโครงการก่อสร้างทางรถไฟนี้ด้วยกันทั้งนั้น”

นาย Pernia  เปิดเผยว่า “โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟมินดาเนาในฟิลิปปินส์นี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ มากมาย เช่น ODA, ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในฟิลิปปินส์ (PPP) แต่ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนอะไรออกมาให้ประชาชนรู้เสียที ในเบื้องหลังยังคงมีการเจรจากันอยู่เงียบ ๆ”

นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ อีกมากมายด้วย เช่น การท่องเที่ยว ท่าเรือที่ภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้น พร้อม ๆ กับการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น