ปศุสัตว์ ค้านเข้าร่วม TPP หวั่นเกษตรกรเสียเปรียบ

ปศุสัตว์ย้ำ ค้านเข้าร่วม TPP ที่สหรัฐฯ เป็นหัวเรือใหญ่ เพราะไทยเสียเปรียบทุกทาง ทั้งปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ ต้นทุน เร่งรัฐบาลหาข้อสรุปโดยด่วน

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า  “จากกรณีที่ภาคเกษตรของแต่ละประเทศกำลังอยู่ในขั้นตอนการเข้าร่วม TPP (ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก)  โดยขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในประเทศของตน  เพื่อให้มีผลบังคับใช้  คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี”

“ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  กระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา  และการติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรมเปิดเวทีระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานนักวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น  แต่พบว่ายังมีหลากหลายมุมมองที่เป็นโจทย์ของรัฐบาลชุดนี้ต้องแก้ปัญหาอยู่   สำหรับในส่วนของภาคปศุสัตว์นั้น ขอยืนยันว่าไม่เข้าร่วม TPP  อย่างแน่นอน เพราะการเข้าร่วมจะทำให้ไทยเสียเปรียบ  และส่งผลกระทบถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการในวงกว้างได้”

ทางด้านแหล่งข่าวจากกรมปศุสัตว์  เปิดเผยว่า  “หากมองภาพรวมด้านปศุสัตว์แต่ละประเทศที่เข้าร่วม TPP นั้น พบว่าประเทศเหล่านั้นได้เปรียบกว่าไทย  เพราะมีกำลังผลิตสูง เช่น  สหรัฐฯ ขณะที่ไทยนั้นมีสัดส่วนเล็กกว่าถึง 10 เท่า  ซึ่งไทยเสียเปรียบทุกทาง  ทั้งปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และต้นทุนต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้ ถ้าภาคปศุสัตว์ไทยเข้าร่วม TPP เราจะเสียเปรียบ”

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  “ไม่ว่ารัฐบาลจะคิดเห็นอย่างไร  ทางกรมปศุสัตว์ต้องยอมรับฟังข้อคิดเห็นนั้น ๆ อยู่แล้ว  ในอนาคตหากไทยต้องเข้าร่วม TPP จริง ขอให้รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรด้วย”

TPP หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคฟื้นเอเชียแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership) มีสหรัฐฯ เป็นหัวเรือใหญ่ โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ (รวมสหรัฐฯ) ได้แก่ แคนาดา บรูไน ญี่ปุ่น  ชิลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย เม็กซิโก สิงคโปร์ เปรู นิวซีแลนด์ เวียดนาม และสหรัฐฯ ส่วนไทยยังไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่ม TPP

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง TPP เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในด้านการเปิดตลาดการค้า บริการและการลงทุน การปฏิรูป การสร้างความสอดคล้องในกฎระเบียบทางเศรษฐกิจให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น