รัฐบาล เตรียมเปลี่ยนชื่อ ก.ไอทีซี เป็น ก.ดิจิทัล

เผย หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้ รัฐบาลจะปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ ก.ไอทีซี เป็น ก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผุดหน่วยงานภายในมากมาย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังการเข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีวาระการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนดิจิทัล ซึ่งมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมรับกฎหมายใหม่ที่จะออกมาใช้บังคับ  หลังจากที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว

ตอนนี้ต้องเตรียมหลายเรื่อง รวมทั้งรายชื่อรัฐมนตรีที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ อีกครั้งด้วย ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แนะนำไปแล้ว

ส่วนกฎหมายใหม่อย่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่จะออกมานั้น จะเป็นการตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ 5 ชุด โดยไม่อาศัยอธิบดีที่บริหารในรูปแบบกรม หากมีอธิบดีบริหารอำนาจจะเบ็ดเสร็จที่อธิบดี ซึ่งการบริหารในรูปแบบดังกล่าวไม่น่าสะดุดอะไร

การเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น จะมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในตามมาด้วย เพื่อให้สอดรับกับภารกิจหลักของกระทรวงฯ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อให้เสร็จสิ้นน่าจะภายในเดือนกันยายนปี 2559 นี้

โดยภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ จะมีหน่วยงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งภารกิจรองรับนโยบายการทำงานจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แสดงความคิดเห็น