Decide สิ่งไม่สำคัญ ‘ควรทำ’ กว่า

เราทุกคนน่าจะเคยพบกับปัญหาเรื่องของการบริหารเวลากันมาแล้วไม่มากก็น้อย บางคนงานยุ่งทั้งวัน แต่กลับไม่ค่อยได้ผลงาน บางคนรู้สึกว่างานเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังดี ซึ่งก็มีหนังสือหลายเล่มที่ช่วยให้เรารู้จักวิธีในการจัดการและบริหารเวลาให้ดีขึ้น และ Decide หนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่สอนเทคนิคการบริหารเวลา หากแต่มีวิธีการที่แตกต่าง

หนังสือเล่มนี้บอกเราว่า สิ่งที่ไม่สำคัญ “ควรทำ” กว่า ??
หลายต่อหลายคนเห็นชื่อหนังสือ Decide ในเวอร์ชั่นภาษาไทยถึงกับ..งง !!
แต่กลับเป็นการกระตุกต่อมอยากรู้อยากเห็นให้เปิดอ่านหนังสือจนได้

Steve McClatchy ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงที่มาของใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไว้ว่า การที่เรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมาจากแรงจูงใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจที่จะก้าวไปหาผลประโยชน์ อย่างเช่น การเรียนภาษาหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เรามีความสามารถมากขึ้น และได้ประโยชน์จากการกระทำนั้น ๆ ส่วนอีกประเภทก็คือแรงจูงใจเพื่อป้องกันความทุกข์ ซึ่งมักจะเป็นพวกกิจวัตรประจำวันที่เราต้องทำ เช่น การซักเสื้อผ้า การทำงานบ้าน ซึ่งหากไม่ทำก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาหรือความทุกข์ได้ เช่น ทำให้ไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือบ้านช่องสกปรกรกรุงรัง เป็นต้น ผู้เขียนกล่าวว่างานทั้ง 2 ประเภทนั้นล้วนสำคัญและจำเป็นต้องทำ แต่จะต้อง Balance ให้เกิดความสมดุล

งานประเภทแรกที่ทำแล้วจะเกิดประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเอง ไม่สามารถให้คนอื่นทำได้ เพราะหากไม่ทำเองก็จะไม่ได้ประโยชน์กับตัวเรา แต่สำหรับงานประเภทที่สอง เราสามารถที่จะให้คนอื่นทำแทนได้ แล้วเอาเวลาที่เหลือมาทำงานที่มีประโยชน์ต่อตัวเราแทน ซึ่งงานประเภทนี้มักเป็นงานที่ไม่มีกำหนดเวลา จึงทำให้เรามักจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ ในขณะที่งานประเภทที่ 2 มักมีกำหนดเวลา หากไม่ทำจะก่อให้เกิดผลเสียทันที ในหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีในการ Balance งานทั้ง 2 ประเภท โดยการเขียนเป็นเป้าหมายออกมาให้ชัดเจน หลังจากนั้นจึงกระจายงานที่ต้องทำออกมาเป็นส่วน ๆ และลงตารางเวลาไว้ เมื่อถึงเวลาก็ลงมือทำงานนั้น ๆ ตามตารางเวลาที่ระบุไว้

หากได้อ่านจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแต่เทคนิคการบริหารเวลาและงานเท่านั้น แต่ยังทำให้เราได้คิดไปถึงเป้าหมายในชีวิต และการวางแผนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ ไม่ใช่การปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นไปตามชะตากรรมจะนำพา หรือการมีความฝัน แต่ไม่คิดจะก้าวเดิน

Decide จะทำให้คุณทำงานได้อย่างฉลาด และช่วยลดความเครียด จนสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนังสือขายดีจาก New York Times, USA Today Business และ Amazon แบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

แสดงความคิดเห็น