กรมส่งเสริมฯ ปรับแผนปี 60 บุก CLMV

กรมส่งเสริมฯ อัดงบ 2,000 ล้าน นำไปใช้หลายด้าน เน้นผลักดันส่งออกตลาดอาเซียนมากสุด ร้อยละ 25 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณใหม่ 2560 นั้น กรมฯ ได้ปรับแผนการผลักดันการส่งออก เน้นการทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้กับของทางกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้มุ่งเน้นการเจาะตลาดอาเซียนเป็นพิเศษ และตลาด CLMV ด้วย (ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม) และการขยายการส่งออกสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วย

กรมฯ ได้รับงบประมาณปี 2560 มาราว 2,000 ล้านบาท แต่ครึ่งหนึ่งเป็นงบเงินเดือน ค่าจ้าง ส่วนที่เหลือราว 1,000 ล้านบาท เป็นงบที่ใช้ผลักดันการส่งออก แต่ยังมีเงินในส่วนของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศราว 500 ล้านบาท ทั้งสิ้นรวมเป็น 1,500 ล้านบาท (ไม่รวมในส่วนของงบเงินเดือน ค่าจ้าง)

โดยกรมฯ แบ่งเป็นงบลงตลาดอาเซียนมากที่สุดร้อยละ 25 เอเชียตะวันออก โอเชียเนีย (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน) ร้อยละ  25 ยุโรปตะวันตก ร้อยละ 20 อเมริการ้อยละ 10 เอเชียใต้ (มีอินเดีย) ร้อยละ 5 แอฟริกา ร้อยละ 5 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 5 และยุโรปตะวันออก ร้อยละ 5

การประชุมทูตพาณิชย์ครั้งนี้  ยังมีภาคเอกชนร่วมด้วย  ได้แก่  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อร่วมพิจารณาแผนผลักดันการส่งออก และเสนอแนวทางการทำงานและสิ่งที่ต้องการอื่น ๆ หลังจากนั้นจะนำไปทำแผนผลักดันการส่งออกสำหรับปี 2560 ต่อไป

ส่วนเรื่องการจัดตั้งผู้แทนด้านการตลาด (Marketing representative) ในกลุ่มประเทศเป้าหมายซึ่งเป็นตลาดส่งออกของไทยนั้น  กรมฯ ให้แจ้งความคืบหน้าให้ภาคเอกชนได้รับทราบว่า จะเน้นตลาดที่ไม่มีทูตพาณิชย์ และให้คนเหล่านี้มาช่วยทำตลาดส่งออกให้กับไทย โดยเริ่มที่แรกนั่นคือ เมืองกัลกัตตา อินเดีย และสวีเดน เพราะเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับสินค้าและบริการของไทย

สำหรับการส่งออกในปี 2559 ในขณะนี้นั้น กรมฯ จะเร่งผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ฉะนั้นคงจะปรับแผนการทำงานได้ไม่มากนัก โดยเป้าหมายในภาพรวมนั้น กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะต้องปรับประมาณการณ์หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุด

กลุ่มประเทศ CLMV (ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม)  มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศเหล่านี้มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่ยังอุดมสมบูรณ์ เช่น แร่ธาตุ ประมง ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน  มีแรงงานวัยหนุ่มสาวราคาถูก จึงเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน ผู้ประกอบการ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนนี้และจากต่างชาติด้วย

แสดงความคิดเห็น