“สะท้อนมนต์สะกดแห่ง สปป.ลาว” ประเทศที่นักลงทุนหลงใหลมากที่สุด

เปิดประสบการณ์ SME ไทย เรียนรู้วัฒนธรรม ค่านิยม และสินค้าที่มีศักยภาพ กับเพื่อนบ้านที่มีความคล้ายคลึงกับไทยมากที่สุด สปป.ลาว

ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรม รวมถึงอุปนิสัยหลาย ๆ อย่างที่ใกล้ชิดอย่างมากกับชาวไทย ซึ่ง สปป.ลาว ยังเป็น 1 ใน 4 ของประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่อยู่ในช่วงของประเทศเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวกว่าร้อยละ 7 ในทุกปี และยังเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลกอยากเข้าไปลงทุนมากที่สุด จากการขยายตัวของแรงงาน เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย ฯลฯ ที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุน

ชาวลาวมีกลุ่มชาติพันธุ์ราว ๆ 68 กลุ่ม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนี้
1.   ลาวลุ่ม : เป็นชาว ไทลาว ภูไท ไทขาว ไทแดง ไทลื้อ ลาวพวน เป็นต้น อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตที่ราบ ใช้ภาษา
ลาวหรือภาษาตระกูลเป็นภาษาหลัก
2.   ลาวเทิง : เป็นชาวลาวเชื้อสาย มอญ–เขมร อาศัยในเขตที่ราบสูงทางภาคใต้ของประเทศ
3.   ลาวสูง : เป็นชาวลาวที่อาศัยในพื้นที่ภูเขาสูง เช่น ม้ง เย้า มูเซอ อาข่า

วิถีชีวิตของชาวลาวนับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 75 โดยมีขนบธรรมเนียมที่เคร่งครัดอย่างมาก เช่น การแต่งกายเข้าวัดต้องมีความเรียบร้อย ไม่นุ่งสั้น ไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดี่ยว ไม่ใส่รองเท้าเข้าโบสถ์ ก่อนเข้าบ้านต้องถอดรองเท้า หรือแม้การเข้าไปติดต่อยังสถานที่ราชการนั้น บางคนอาจมีการแต่งกายในชุดประจำชาติเข้าไปก็มี เป็นต้น

สปป.ลาว เป็นชาติที่ใกล้ชิดกับไทยอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่พรมแดน แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และภาษา ซึ่งประชาชนชาวลาวนิยมดูรายการทีวีหรือละครไทยอย่างมาก รวมถึงการชื่นชมสินค้าไทย โดยสินค้าไทยสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดใน สปป.ลาว ไว้ได้ ซึ่งสินค้าจากประเทศอื่นไม่มีใครทำได้  สังเกตได้ว่ามีสินค้าคู่แข่งที่ความพยายามจะผลิตสินค้าลอกเลียนแบบทั้งบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในตลาด รวมถึงการนำชื่อแบรนด์จากไทยไปจดทะเบียนที่ สปป.ลาว เป็นของตัวเองอีกด้วย

สำหรับการติดต่อธุรกิจกับชาวลาว หรือสถานที่ราชการ ผู้ชายควรแต่งกายอย่างสุภาพด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว ส่วนผู้หญิงควรแต่งกายมิดชิด หากมีการนุ่งกระโปรง หรือผ้าซิ่น จะได้รับการบริการด้วยดีเป็นพิเศษจากผู้มาติดต่อด้วยกันหรือเจ้าหน้าที่ แต่ขณะที่ในบางหน่วยงานอาจปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ที่แต่งกายไม่เรียบร้อย

ข้อสำคัญอย่างยิ่งเมื่อชาวไทยที่ไม่มีทักษะทางภาษาลาว แต่ต้องการติดต่อธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ แต่ไม่มีผู้ช่วยชาวลาวมาด้วย ขอแนะนำให้ใช้ภาษาไทยจะเป็นการดีกว่าภาษาลาว เพราะหากการพยายามจะพูดภาษาลาวโดยที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากทำให้การสื่อสารผิดพลาดแล้ว ยังอาจส่งผลทำให้ชาวลาวรู้สึกว่าตนเองโดนล้อเลียน (ยกเว้นคำที่ควรพูด คือ “สบายดี” ซึ่งใช้เมื่อมีการทักทายกัน)

นอกจากนี้ ชาวลาวยังมีความสุภาพ พูดจานุ่มนวล ชาวไทยจึงควรระวังเรื่องน้ำเสียง และควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องศาสนา สู้รบ ประวัติศาสตร์ การเมือง และสถาบันมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบระหว่าง สปป.ลาวและไทย ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ซึ่งชาวลาวชอบให้เรียกว่าเพื่อนบ้าน หรือบ้านใกล้เรือนเคียง มากกว่าบ้านพี่เมืองน้อง

ด้านการสนับสนุนจากรัฐบาลของ สปป.ลาว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตข้าว สินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรม การผลิตสินแร่ การผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งเสริมการดึงดูดด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยมีการดำเนินการลดขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะทั้ง 11 แห่ง และในปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเขตดังกล่าวแล้วจำนวน 213 บริษัท มูลค่าลงทุนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อนึ่ง สินค้าไทยที่มีศักยภาพอย่างมากใน สปป.ลาว คือ สินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจาก สปป.ลาว ยังไม่มีศักยภาพ และความสามารถที่จะผลิตสินค้าดังกล่าวได้เพียงพอ แต่ถ้าผลิตได้ก็อาจจะไม่มีมาตรฐานเท่าสินค้าไทย ซึ่ง สปป.ลาว ยังขาดแคลนเรื่องของเทคโนโลยี เงินทุน และความสามารถในการผลิตสินค้าแปรรูป อีกทั้งชาวลาวยังนิยมสินค้านำเข้าจากไทยมากกว่าสินค้าที่ผลิตในลาวด้วยกันเอง

ส่วนสินค้าอีกกลุ่มที่ไทยสามารถขยายตลาดไปยัง สปป.ลาว ได้คือ สินค้าก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง เนื่องจาก สปป.ลาว ยังจะต้องมีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคหลายด้าน ทั้งระบบไฟฟ้า ชลประทาน โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect  ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล : [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น