ฟิลิปปินส์ กระตุ้นภาคธุรกิจใช้ประโยชน์ FTA

ฟิลิปปินส์กังวล SME ไม่ใส่ใจ FTA เร่งนโยบายกระตุ้นให้กระเตื้อง ผลสำรวจ 939 บริษัท พบแค่ 207 แห่งที่รู้เรื่อง FTA นอกนั้นอ้าง FTA ซับซ้อน ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง

กรมการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (DTI) มีความกังวลที่ธุรกิจ SME หรือภาคอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น  ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี (FTA) ดังนั้นจึงเร่งออกนโยบายกระตุ้นให้ใช้สิ่งนี้กับคู่ค้าของตนให้มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดย  นาย Rafaelita Aldaba ผู้ช่วยเลขานุการ DTI

การสำรวจล่าสุดพบว่า มีธุรกิจ SME หรืออุตสาหกรรมท้องถิ่นประมาณร้อยละ 44 ที่ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับ FTA เลย อีกทั้งยังมีความรู้ค่อนข้างจำกัดในแวดวง AEC ที่ธุรกิจของตนที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย

ย้อนไปดูในปี ค.ศ.2010 อุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก FTA นั้น มีแค่เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น  จากนั้นต่อมาเมื่อถึงปี ค.ศ.2014 ก็ค่อย ๆ เพิ่มสูงถึงร้อยละ 30.8 แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดี คำยืนยันนี้มาจาก  Aldaba ผู้ช่วยเลขานุการ DTI  ซึ่งได้เปิดเผยไว้ว่า “ธุรกิจ SME และอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ควรจะได้รับประโยชน์จาก FTA มากให้ขึ้นกว่านี้”

การสำรวจที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น มีสำรวจมากถึง 939 บริษัท แต่มี 207 บริษัท หรือร้อยละ 22 ที่ยังขาดความรู้ว่า FTA จะให้ประโยชน์อะไรกับบริษัทตนได้บ้าง และที่สำคัญคือ บริษัทเหล่านั้นมองว่าถ้าจะให้ปฏิบัติตามกฎของ FTA อย่างเคร่งครัด จะก่อให้เกิดความยากลำบากในขั้นตอนการทำงาน อีกทั้งยังต้องควักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่อนข้างสูงอีกด้วย

“ปัจจุบัน (ค.ศ.2016 คนละส่วนกับปี ค.ศ.2010 ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น) เราพบว่า องค์กรขนาดใหญ่ของฟิลิปปินส์ได้ใช้ประโยชน์จาก FTA มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน คือราวร้อยละ 39 แต่ขณะที่ธุรกิจระดับ SME เข้าถึง FTA แค่ร้อยละ 16 เท่านั้น” แหล่งข่าวจาก DTI เปิดเผย

แต่ผลการสำรวจได้เผยให้รู้ถึงข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่า บางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ไม่ค่อยนิยมใช้ประโยชน์จาก FTA เพราะพวกเขาได้รับประโยชน์จากการนำเข้าที่ปลอดภาษี ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ ต้นทุน และอะไหล่สำรองอยู่แล้วนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น