กสอ. หนุน Startup สู่ SME มือโปร

กสอ. ส่งแผน Plan to Biz หนุน Startup ขยับเป็น SME บ.เดลต้า อัดฉีดเงินให้เปล่า ต่อยอดเป็นพี่เลี้ยง ให้ดำเนินธุรกิจได้เข้มแข็ง

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการแผนการลงทุนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่  (Plan to Biz) นั้น จะมีการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นบนโมเดลใหม่ของการบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วย ซึ่งโครงการฯ  นี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาแล้ว

โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่าง บริษัท เดลต้า อีเลคโทร-นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) ส่วน กสอ. จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ การวางแผนธุรกิจ และการสร้างประสบการณ์การนำเสนอแผนงาน (Pitch)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และพร้อมเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น