ฟิลิปปินส์ส่งเสริมให้เอกชนใช้ประโยชน์ AEC

กรมอุตฯ ฟิลิปปินส์ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หนุนภาคส่วนเกี่ยวข้อง ให้รับรู้ AEC มากสุด เพิ่มความสามารถแข่งขันสู่ตลาดโลก

กรมอุตสาหกรรมและการค้าฟิลิปปินส์ (DTI) เร่งมือหาวิธีการที่จะให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และทำความเข้าใจกับ AEC ให้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการรับรู้ในเรื่องข้อตกลงทางการค้า (FTA) และอื่น ๆ

“เราจะเพิ่มความถี่ในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC และจะสร้างกิจกรรมมากมายให้แผ่ขยายในวงกว้างไปอีกขั้น ทั้งการอภิปรายบนเวทีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนรู้ข้อมูลด้าน AEC ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่ พวกเขาจะได้นำความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในด้านการค้าการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมกลุ่มขึ้นเป็น AEC ได้อย่างเป็นทางการในภูมิภาคอาเซียนนี้ และตลาดโลกด้วย” นาย Ramon Lopez เลขานุการทางการค้า เปิดเผย

DTI  ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ กำไรจาก “การทำธุรกิจในเขตการค้าเสรี (DBFTA)” ซึ่ง DBFTA นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTA อีกทีหนึ่ง และยังครอบคลุมไปถึงโอกาสทางการตลาด การลดภาษี กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (ROO) และพิธีการทางศุลกากรด้วย

นาย Lopez เปิดเผยอีกว่า “DTI  จะช่วยให้เกิดการสร้างการรับรู้ในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งหลายบรรลุความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรม และมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน นี่จึงมีความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องตระหนึกถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนร่วมและทั่วโลก แต่เป้าหมายของ DTI ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความวิตกกังวลของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย”

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2010 จนถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2016 ที่ผ่านมา DTI ได้ทำกิจกรรมจัดการประชุมสัมมนามากกว่า 964 รายการมาแล้ว มีผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คน ทั้งจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ซึ่งหัวข้อในการประชุมสัมมนาต่าง ๆ นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ เช่น FTA, AEC, สมาคมการค้าเสรียุโรป-ฟิลิปปินส์ (EFTA), ระบบการตั้งค่าทั่วไปของสหภาพยุโรป (EU-GSP+) และระบบการตั้งค่าทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (GSP)

ในทำนองเดียวกัน DTI ยังมีนโยบายที่จะสร้าง “หนึ่งประเทศ หนึ่งเสียง” ให้เกิดขึ้นด้วย โดยจะให้คำปรึกษานโยบายการค้าทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการที่ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

“การทำงานของเรา จะช่วยเพิ่มการส่งเสริมให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลด้าน AEC ในฟิลิปปินส์มากที่สุด และลำดับต่อไป เราก็จะส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในฟิลิปปินส์ได้รับรู้ข้อมูลอื่น ๆ อีก เช่น ระบบการค้าตลาดโลกด้วย” นาย Lopez เปิดเผยทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น