กัมพูชา ลดอุปสรรค ที่ไม่ใช่ภาษีการค้า

กัมพูชา เร่งหามาตรการไม่ใช่ภาษีการค้า หวังลดอุปสรรค ช่วยพลเมืองลดปัญหายากจน ขนส่งข้ามพรมแดนต้องคล่องตัว ดึงแผนแม่บทอาเซียน ช่วยลดปัญหาอุปสรรคการค้า

นาย Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการท่าเรือแห่งอาเซียน ครั้งที่ 37 ในกรุงพนมเปญ กัมพูชา เปิดเผยว่า

“เราได้รับการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านการค้าเสรี มีการลดอุปสรรคที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีการค้า หากการค้าเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ จะช่วยลดปัญหาความยากจนของพลเมืองโลกได้ แต่เราพบว่ายังมีการจำกัดการซื้อขาย  หรือมีข้อยกเว้นในบางประเทศอยู่บ้าง เช่น ข้อจำกัดในเงื่อนไขของ Trans-Pacific Partnership (TPP) ที่แตกต่างจาก FTA”

นาย Chanthol เปิดเผยอีกว่า “ในอาเซียนมีเพียง 4 ประเทศเท่านั้นที่นำ TPP มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมทางการค้า เมื่อเทียบกับข้อตกลงที่ครอบคลุมภูมิภาคหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่รวมทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน”

“ถ้าเราต้องการให้พลเมืองได้รับประโยชน์จากการค้าเสรี (FTA) เราจะต้องมีความพยายามเป็นสองเท่าในการลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี ส่วนขั้นตอนการขนส่งข้ามพรมแดน ควรจะมีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า นอกจากนี้ เราไม่ควรใช้ข้อตกลงการค้าเสรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองด้วย เพราะจะเกิดปัญหาวุ่นวายตามมา”

นาย Hiroshi Suzuki ซีอีโอและหัวหน้าด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันการวิจัยธุรกิจกัมพูชา เปิดเผยว่า “การกำจัดหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่บางอย่างลดลง เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการลดอัตราภาษีการค้า”

นาย Suzuki ชี้ให้เห็นว่า AEC ได้สร้างแผนแม่บทสำหรับอาเซียน (MPAC) ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 แล้ว ซึ่ง MPAC นี้จะเชื่อมต่อและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค และช่วยลดนโยบายและอุปสรรคทางการค้าลง

แสดงความคิดเห็น