สร้างระบบบริหารเทคนิคทำธุรกิจในเมียนมา

รายการ “SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพ ตอน เข้าใจคนและแรงงานคือปัจจัยความสำเร็จของการลงทุนในพม่า

หลังจากการเปิดประเทศ และจัดการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาของเมียนมา ทำให้ประเทศจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่ประเทศนี้ตกอยู่ในความสนใจต่อนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง ไม่ใช่แค่นักธุรกิจไทยเท่านั้น โดยเมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่ม CLMV ที่อยู่ในช่วงขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และรายการ SME Clinic ได้นำประเด็น “เข้าใจคนและแรงงานคือปัจจัยความสำเร็จของการลงทุนในพม่า” มาเจาะลึกถึงปัจจัยที่สำคัญของเมียนมาในการลงทุน

SME Clinic การลงทุนทรัพยากรบุคคลในพม่า sme

คุณรินทร์ฤดี พลายเพ็ชร์ (อาจารย์เชอร์รี่) ผู้เชี่ยวชาญ Human Capital Management / HR Director อธิบายถึงเรื่องของงานทรัพยากรมนุษย์ (HR) ว่า เมื่อเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา โดยในสมัยที่เริ่มต้นทำงานด้าน HR ขอบเขตลักษณะงานคือทำทุกอย่าง อาทิ ทำเงินเดือน ทำค่าล่วงเวลา ประกันสังคม และการจัดงานปีใหม่ เป็นต้น เป็นลักษณะของภาพลักษณ์เก่าในงาน HR ที่หลายคนเข้าใจ แต่เมื่อผ่านไป 10 ปี HR ได้มีการเปลี่ยนไป เรียกว่า HR Business Partner ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิด ที่ปรึกษาให้กับฝ่ายบริหาร และพอมาถึงในยุคปัจจุบัน HR ได้วิวัฒนาการไปสู่ HR Business Driver เป็นมากกว่าเพื่อนคู่คิด โดยต้องคิดนำ เช่น ในช่วงที่อาเซียนเปิดเรื่องของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งส่วนตัวได้มีประสบการณ์เห็นผู้ประกอบการที่ได้ไปลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จกลับมา หรืออาจจะสำเร็จแต่ไปในรูปแบบที่เสี่ยง

“บางคนที่ไปธุรกิจดีสินค้าดีหมด แต่ไม่มีการเตรียมตัวเรื่องคนก่อนไป ไม่มีการเรียนรู้ธรรมชาติของคนในประเทศนั้น ทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจที่ไปกลับมาไม่ประสบความสำเร็จ อาจารย์เองเคยทำงานให้กับบริษัทระดับโลกอายุงานบริษัทประมาณ 100 กว่าปี เขาให้ความสำคัญกับฝ่ายบุคคลมาก เราจึงรู้ว่าองค์กรที่เติบโตทั่วโลกที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เขาให้ความสำคัญกับฝ่ายบุคคลว่ามีเนื้องานมีกลยุทธ์” อาจารย์รินทร์ฤดีกล่าว

บริษัทระดับ SME ประเทศไทยอยากแนะนำให้ดูตัวอย่างของบริษัทต่างชาติที่สามารถขยายสาขาในต่างประเทศได้มากมาย โดยให้ความสำคัญกับระบบงานฝ่ายบุคคลที่ต้องมีการวางแผนตั้งระบบ ซึ่งที่ผ่านมา SME ไทยอาจมีการให้ความสำคัญกับตัวสินค้าและบริการเท่านั้น โดยความสำเร็จของบริษัทระดับชาตินั้นมีขั้นตอนการวางระบบงานที่ดี การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศจึงไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนก่อนเข้าไปลงทุนนอกเหนือจากเรื่องสินค้าและบริการแล้ว อยากให้มีการทำรายการเรื่องวางแผนงานฝ่ายบุคคล

สำหรับการทำธุรกิจลงทุนในเมียนมา ผู้ประกอบการอาจเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ภาษา เป็นการสร้างมิตรภาพแรกพบที่ดีต่อการทำการค้า รวมถึงการซื้อใจกลุ่มแรงงานที่ผู้ประกอบการว่าจ้าง โดยอาจารย์รินทร์ฤดี ยังแนะนำอีกว่า นักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ นอกจากการสินค้าดี การตลาด ระบบโรงงาน พนักงานมีความสามารถ โลจิสติกส์ และโครงสร้างธุรกิจต้องดีแล้ว ต้องห้ามมองข้ามเรื่องเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ห้ามคิดแค่ว่าสามารถจ้างล่ามได้ โดยให้ล่ามเป็นสื่อกลางในการเจรจาธุรกิจ และควบคุมแรงงาน เพราะวัฒนธรรมแต่ละประเทศที่ต้องไปลงทุนมีความสำคัญมาก

“หากไม่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและบุคคลอาจถึงขั้นเกิด Culture Shock ได้ ผู้ประกอบการที่ยังไม่เริ่มต้นให้ความสำคัญกับงานฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องเริ่มวางแผน เพราะงานบริหารฝ่ายบุคคลที่ดีจะส่งผลต่อการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคงได้ ส่วนในการบริหารจัดการคนต้องเริ่มจากวางแผนกำลังคน (Man Power) เนื่องจากธุรกิจในแต่ละอย่างมีการวางแผนต่างกัน จากนั้นวางผังโครงสร้างองค์กรว่าธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรบ้าง แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการรักษาบุคลากรที่ดีให้อยู่กับองค์กร” อาจารย์รินทร์ฤดีกล่าว

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล :[email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น