สิงคโปร์จับมือเยอรมนี สนับสนุน SME

สิงคโปร์กับเยอรมนี จับมือสร้างความร่วมมือธุรกิจ วิจัยพัฒนา ดัน SME เติบโต หนุนเศรษฐกิจสองประเทศแข็งแกร่งยั่งยืน

“โครงการกองทุน SME สิงคโปร์-เยอรมนี เป็นการร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ” ซึ่งเปิดเผยโดย นาย S Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการลงนามข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน Business Forum เยอรมนี-สิงคโปร์

โครงการกองทุน SME สิงคโปร์-เยอรมนีนี้ เป็นข้อตกลงครั้งแรกในบันทึกความเข้าใจระหว่าง AiF Projekt GmbH กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมนี และ SPRING Singapore หน่วยงานด้านการลงทุนสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการ (R&D) และหวังจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของเยอรมนีและสิงคโปร์ (SME)

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งสององค์กรจะมีการพัฒนาไอเดียร่วมกัน และจัดระเบียบแบบฟอร์มเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ระหว่างบริษัทเยอรมนีและสิงคโปร์ด้วย

นาย Iswaran เปิดเผยว่า “โครงการระดมทุนและข้อตกลงเซ็นสัญญา จะช่วยให้ได้รับโอกาสทางเทคโนโลยี และในตลาดอาเซียน”

“ความร่วมมือระหว่างเยอรมนีและสิงคโปร์ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยาวนาน เยอรมนีเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของเราในสหภาพยุโรป และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก”

นาย Iswaran  เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “ทั้งสิงคโปร์และเยอรมนีต่างก็ร่วมกันส่งเสริมนวัตกรรม และผลผลิต ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้มีการแบ่งปันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายเศรษฐกิจร่วมกัน ช่วยให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งสิงคโปร์และเยอรมนี”

แสดงความคิดเห็น