โพลชี้ เศรษฐกิจไทยดีขึ้น

โพลเผย ผลสำรวจความกินดีอยู่ดีรอบ 2 ปี รัฐบาลได้คะแนนเกินครึ่ง เรื่องแก้ปัญหาปากท้อง นายกฯ ประยุทธ์ ได้คะแนนสูงสุด กระทรวงพาณิชย์ได้ต่ำสุด

นายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า “ผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยกับบทบาทการทำงาน 2 ปี ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศกว่า 4,000 คน พบว่า ระดับภาพรวมเศรษฐกิจความกินดีอยู่ดีของคนไทยรอบ 2 ปี ได้ 6.65 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ดีขึ้นกว่าช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาได้  5.75 คะแนน”

โดยสาเหตุมาจากการคลี่คลายของปัญหาภาคการเกษตร ทั้งปัญหาภัยแล้ง ราคาสินค้าเกษตร รวมถึงปัญหาประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 4.9% ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรขยายตัว 3.7% เป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส

สำหรับบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของคนไทย รอบ 2 ปี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้ 6.02 คะแนน ดีขึ้นเล็กน้อยจากช่วงก่อนได้ 5.99 คะแนน

โดยรัฐมนตรีที่ประชาชนมองว่าช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ 8.63 คะแนน รองลงมาเป็นพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 8.41 คะแนน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 8.32 คะแนน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 7.94 คะแนน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 7.85 คะแนน

ส่วนที่ผ่านแบบเฉียดฉิว ได้แก่ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ได้ 5.05 คะแนน เป็นอันดับ 27 ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ตันตวรวงศ์ รมว.คลัง ได้คะแนนค่อนข้างสูง  ได้ 6.54 คะแนน เป็นอันดับ 10 และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ได้ 6.07 คะแนน อันดับ 14

อย่างไรก็ตาม ผลงานของรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง ส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือผ่านแบบเฉียดฉิว โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลปัญหาปากท้องชาวบ้านโดยตรง แต่ได้คะแนนต่ำสุดใน ครม.ทั้งชุด ได้แก่ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้ 4.38 คะแนน อันดับ 32 จากทั้งหมด 34 คน ขณะที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ ได้ 4.33 คะแนน รั้งอันดับท้ายสุด

เนื่องจากติดการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและการส่งออก ส่วนกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นแกนหลักในการลงทุนภาครัฐ ทั้งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้ 4.51 คะแนน เป็นอันดับ 30 และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ได้ 4.46 คะแนน เป็นอันดับ 31 ถือว่าสอบตกทั้งคู่ เช่นเดียวกับนายอุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที ได้ 4.37 คะแนน เป็นอันดับ 33

แสดงความคิดเห็น