อินโดฯ เร่งพัฒนาทุนมนุษย์ ป้อนตลาด AEC

“ทุนมนุษย์” ในอินโดฯ เป็นแรงงานมีฝีมือ ที่เร่งดันสู่ AEC ต้องทำตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงพัฒนาทักษะแรงงานระดับสูง ให้แข่งกับคนอื่นได้ใน AEC

การจัดตั้ง AEC อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี ค.ศ.2015 ที่ผ่านมานั้น เป็นที่รู้กันแล้วว่า AEC มีผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอย่างมาก ทั้งในเรื่องการทำงานหรือทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนี้

และอย่างที่เรารู้กันว่า วัตถุประสงค์การเกิดขึ้นของ AEC นั้น เพราะต้องการให้เกิดตลาดเดียว (Single Market) และเป็นฐานของการผลิตสินค้าและบริการด้วย

แหล่งข่าวจากนักวิเคราะห์ตลาดอาเซียนในอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า “AEC เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตลาดร่วมกัน การเคลื่อนไหวของสินค้า การตลาด การลงทุน แรงงานที่มีฝีมือ และการไหลเวียนของเงินทุน ดังนั้น การบูรณาการอาเซียน (โดย AEC) จะส่งผลกระทบที่มีความสำคัญต่อการจัดการทางธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค”

“อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรัฐบาลได้มีการกำหนดเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจใน AEC นี้ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทุนมนุษย์ที่เป็นแรงงานมีฝีมือในอินโดนีเซีย สามารถแข่งขันขับสู้กับแรงงานอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้”

ความจริงแล้วอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศให้เติบโตใน AEC ได้  แต่มีรัฐบาล ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ AEC  จะต้องเข้าใจในศักยภาพนี้ และดำเนินไปตามขั้นตอนตามนโยบายที่วางเอาไว้อย่างแน่วแน่

สถาบันการศึกษาของอินโดนีเซียมีคุณภาพสูง และพร้อมที่จะให้นักเรียนทุกคนทั่วประเทศได้เข้าถึงระบบการศึกษา  ขณะที่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไม่ควรละเลย ยังมีความสำคัญและจำเป็น ถือเป็นเรื่องท้าทายของรัฐบาลอย่างมาก

“ถ้าประชากรอินโดนีเซียเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ไม่ครอบคลุมทั่วทุกเขตพื้นที่  จะกลายเป็นปัญหาสำคัญใหญ่หลวง เพราะพวกเขาจะประสบกับความล้มเหลวในการเรียนรู้ทักษะชีวิต และไม่สามารถก้าวไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือในตลาด AEC ได้” แหล่งข่าวจากนักวิเคราะห์ตลาดอาเซียนในอินโดนีเซีย กล่าวเตือน

แสดงความคิดเห็น