พาณิชย์ แนะใช้นวัตกรรมแปรรูปสินค้าส่งออก

พาณิชย์ ตั้งหน่วยงานส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม มั่นคงยั่งยืน คาดถ้าส่งออกร้อยละ 10 จะมีมูลค่าเพิ่มกว่า 2.3 หมื่นล้าน

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรในอนาคต  ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลง เป็นการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยได้

กระทรวงพาณิชย์จึงจับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ พร้อมทั้งขอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้ง

ทางด้าน นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะต้องหันมาส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการส่งสินค้าในรูปแบบเดิม ๆ หนีการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น

หากส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้นร้อยละ 10 จะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 23,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น GDP ขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 0.3 และในอนาคตหากดำเนินการเต็มรูปแบบ จะช่วยผลักดันให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2

แสดงความคิดเห็น