เวียดนาม เร่งแก้ขาดดุล 3.6 พันล้านดอลลาร์

หลังเข้า AEC เวียดนามประสบปัญหาขาดดุล เร่งออกนโยบายลดภาษี ส่งเสริมต่างชาติเข้าลงทุน อีกด้านหนึ่งสนับสนุนให้บริษัทเวียดนามไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดการขาดดุลในระยะยาว

ในอดีตเวียดนามเคยเจอภาวะขาดดุลการค้าอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุว่า ใน 7 เดือนแรกของปี ค.ศ.2016 หลังจากเวียดนามเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการ เวียดนามประสบภาวะขาดดุลมากถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งเรื่องนี้  นาย Vuong Dinh Hue รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้กล่าวว่า “นี่คือความเสี่ยงในประเทศของเรา”

นาย Vuong Dinh Hue เปิดเผยต่อว่า “เวียดนามเคยขาดดุลการค้าให้กับไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์”

ถึงแม้เวียดนามจะเคยขาดดุลการค้ากับไทยมาแล้ว แต่คาดว่าอีกไม่นานนัก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากจีนกับเกาหลี อาจจะแซงไทย จนกลายเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ให้กับเวียดนาม

ในปีที่ผ่านมา เวียดนามทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ แต่ขณะที่บริษัทเวียดนามเองยังติดขัดในปัญหาต่าง ๆ อยู่ ยกเว้นบริษัทต่างชาติในเวียดนามที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์ทางภาษีและแรงจูงใจต่าง ๆ

นาย Tran Quoc Khanh  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ได้แนะนำให้รัฐบาลเวียดนามออกนโยบายด้านภาษีหรืออื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่มาลงทุนในเวียดนาม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมบริษัทของเวียดนาม  เช่น บริษัทผู้ผลิตนมอย่าง Vinamilk  บริษัท TH True Milk และบริษัทด้านอาหารทะเลอย่าง Minh Phu ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดการขาดดุล

แสดงความคิดเห็น