มาเลย์ฯ ตั้งเป้าขี้นเบอร์ 1 อาเซียน

“ผู้นำอาเซียน’ คือเป้าสูงสุดของมาเลย์ฯ เร่งประชากรรู้ AEC ลึกซึ้ง สร้างผู้นำแบบอย่างแข็งแกร่ง นำไปสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจสมบูรณ์

นาย Nazir Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  และประธานร่วมใน  Asean Business Club (สมาคมนักธุรกิจอาเซียน) เปิดเผยว่า “มาเลเซียต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใน AEC ซึ่งเป็นตลาดเดียว ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด”

นอกจากนี้ นาย Nazir Razak ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานของ CIMB Group Holdings อีกด้วย ซึ่งเขาได้เปิดเผยจากมุมมองภาคเอกชนด้วยว่า “ภาคเอกชนต้องการที่จะผลักดันไปสู่ความสำเร็จใน AEC”

“แต่ยังพบอุปสรรค นั่นคือ การขาดเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจน และประชาชนบางส่วนยังขาดการยอมรับเรื่อง AEC ด้วย ซึ่งนี่อาจจะเป็นปัญหาที่จะขัดขวางนโยบายของประเทศต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ได้อย่างสมบูรณ์”

นาย Nazir Razak กล่าวต่อว่า “ทุกประเทศในอาเซียนจะต้องมีผู้นำที่แข็งแกร่ง อย่างในอดีตที่บางประเทศมีผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ เช่น อดีตประธานาธิบดี Suharto  ของอินโดนีเซีย อดีตนายกรัฐมนตรี Lee Kuan Yew ของสิงคโปร์ และอดีตนายกรัฐมนตรี Mahathir Mohamad ของมาเลเซีย”

ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ใน AEC ต่างก็ตระหนักว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีหมู่เกาะมากมาย มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก  ที่สำคัญคือ รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยเช่นกัน (ซึ่งนอกเหนือจากมาเลเซียที่ต้องการเป็นผู้นำอาเซียน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้)

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือ ทั้งอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ล้วนแล้วแต่มีกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงยังไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ หรือนโยบายอื่น ๆ ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อจะผลักดันไปสู่เป้าหมายใน AEC ได้

“การโหวต Brexit เมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้แสดงให้อาเซียนเห็นชัดแล้วว่า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการดำเนินการค้าและการลงทุน ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนจะพยายามระมัดระวังไม่ให้เรื่องการเมืองมากระทบกับแผนที่ตั้งใจวางเอาไว้ นั่นคือ พุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จใน AEC ซึ่งหมายมั่นปั้นมือไว้ว่า จะต้องให้เป็นตลาดเดียวให้จงได้” Nazir Razak เปิดเผยทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น