Thailand Festival @Shan ค้าชายแดนไทยสู่จีน-เมียนมา

ไทยเร่งผลักดันสินค้าชายแดนไทยจากเมียนมาสู่จีน หวังสร้างมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมจัดงาน Thailand Festival @Shan ณ National State Stadium  ณ เมืองตองยี เมียนมา ในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2559 นี้

โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงสินค้าจากไทย 120 คูหา มีสินค้าต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง แฟชั่น Lifestyle และสินค้าเบ็ดเตล็ด การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแรงงานฝีมือ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนไทย-เมียนมา

กรมฯ จัดกิจกรรมตลาดเชิงรุกเพิ่มมูลค่า และขยายเส้นทางการค้าจากไทยไปยังเมียนมาและจีน จึงได้จับมือร่วมกับจังหวัดเชียงราย น่าน หอการค้าจังหวัดเชียงราย และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา นำคณะผู้ประกอบการไทย จัดสินค้าไปแสดงมากกว่า 120 คูหา และการจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนไทย-เมียนมา ที่มีหอการค้าตองยี หอการค้าเชียงตุง หอการค้าท่าขี้เหล็ก และหอการค้ามูเซ เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไปยังจีน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ คาดว่า จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน และผลักดันการค้าชายแดนให้ขยายตัวต่อเนื่องตามเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท

ส่วนไทยกับเมียนมานั้น ในช่วงครึ่งปีแรก ไทยมีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา 95,020 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออก 55,800 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 39,219 ล้านบาท คิดเป็นดุลการค้า 16,581 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าการค้าผ่านแดนจากจังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ มีมูลค่าการค้ารวม 5,841 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออก 3,955 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 1,885 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้า 2,069 ล้านบาท การจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดน

กรมฯ มีกำหนดการจัดงานครั้งต่อไป ณ จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา ในวันที่ 23-27 กันยายน 2559 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ สายด่วน 1385 หรือโทร. 02-547-5099

แสดงความคิดเห็น