สสว.ผนึกเอกชน ช่วย SME เก่งตลาดออนไลน์ ออฟไลน์

SME

SME ปลื้ม ! ได้ช่องทางใหม่ เอาไว้ขยายตลาด เพิ่มยอดขาย ที่ E-Market Place โดย สสว.ผนึกภาคเอกชนกระโดดเข้าช่วย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 และสิทธิประโยชน์ทางการตลาดของสมาชิก สสว. ได้เปิดเผยว่า  สสว. ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยายตลาด เพิ่มยอดขาย ทั้งทางด้าน Online Marketing และ Offline Marketing

สสว. จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม SME ขึ้นสำหรับสมาชิกของ สสว. โดยเฉพาะ SME กลุ่ม Strong/Regular SME โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนของ Online Marketing และ Offline Marketing

โดยด้าน Online Marketing  นั้น  สสว. ได้รับความร่วมมือจาก  บมจ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไทยแลนด์มอลล์ จำกัด ที่มาออกบูธเพื่อบริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของ SME ที่มาร่วมงาน เพื่อนำลงในเว็บไซต์ของ  สสว. www.sme.go.th  และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่เป็น  E-Market Place ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SME

ขณะที่ด้าน  Offline Marketing นั้น สสว.จัดเป็นกิจกรรมในลักษณะ Business Matching โดยมี บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ซีพีออลล์ ดำเนินการคัดเลือกสินค้าของ SME ที่มาร่วมงานเพื่อไปจำหน่ายยังช่องทางต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

#SME

 

แสดงความคิดเห็น