NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย์

หลาย ๆ คนเคยได้ยินชื่อ NLP แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ดร. วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล จังหวัดชลบุรี เจ้าของผลงานเขียนหนังสือหลาย ๆ เล่ม ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ NLP นี้ให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ในชื่อว่า NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย์

NLP นี้เป็นศาสตร์หนึ่งที่เริ่มแพร่หลายและมีการพูดถึงในประเทศไทยมากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ทั้ง ๆ ที่มีการค้นพบมาประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว โดยศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ และผู้ช่วย ดร.จอห์น กรินเดอร์
แห่งมหาวิทยาลัยซานตาครูซ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

NLP ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Neuro – Linguistic Programming หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่าการตั้งโปรแกรมโดยใช้ภาษาจิตประสาท ซึ่งหมายถึงกระบวนการปลูกผังวิธีคิด วิธีการใช้ภาษา (ทั้งภาษาพูดและภาษากาย) เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบการคิดใหม่ที่ทรงพลัง เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์ ความรู้สึกในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

ในหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเมื่อคุณเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สมองจะพยายามหาทางนำสิ่งนั้นมาสู่คุณ โดยใจของคุณจะส่งกระแสพลังจิตแห่งความมุ่งมั่นไปยังสมอง (แบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว) เพื่อสั่งให้ร่างกายมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง และเกิดเป็นความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้น ๆ โดยที่ร่างกายและจิตใจของคุณจะสอดผสานเป็นหนึ่งเดียวและร่วมมือร่วมใจกันชนิดที่เรียกว่าทำไปโดยไม่รู้ตัว หรือจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว

อธิบายง่าย ๆ ก็คือ หากคุณได้เคยมีความรู้สึกกลัวสิ่งใด แต่กลับพบเจอสิ่งนั้นบ่อย ๆ นั่นก็คือผลจากการทำงานของสมองนั่นเอง ดังนั้นหากต้องการพบแต่สิ่งที่ดี คุณจึงจะต้องสร้างพลังแห่งความเชื่อต่อสิ่งนั้นขึ้นมา หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าการสะกดจิตตัวเองให้พุ่งตรงสู่เป้าหมายนั้น ๆ โดยวิธีการง่าย ๆ ก็คือ การพูดหรือแสดงภาษากายที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติตั้งโปรแกรมภาษาจิตประสาท ทั้งในด้านความรู้ สุขภาพ ความร่ำรวย และความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิต หากแต่คุณต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อปลูกฝังความเชื่อและสะกดจิตตัวเองเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งหากสามารถตั้งโปรแกรมความเป็นเลิศลงในสมองได้แล้ว ผลที่ได้รับก็จะต่อเนื่องชัดเจน

NLP นี้เคยถูกนำมาใช้ทั้งในการบำบัดผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ คนที่สิ้นหวัง ขาดเป้าหมายในชีวิต ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่ง คนทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ เรื่อยไปจนผู้ที่ล้มเหลวทางธุรกิจ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือประสบปัญหาใด NLP ก็น่าจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ หากตั้งใจมุ่งมั่น ไม่ลองไม่รู้ค่ะ ลองหาอ่านดูนะคะ

แสดงความคิดเห็น