เชิญร่วมงาน Thailand TECH SHOW 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน Thailand TECH SHOW 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภายในงาน Thailand TECH SHOW 2016  ท่านจะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นวัตกรรมจาก “หิ้งสู่ห้าง” การแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มากกว่า 100 ผลงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร มีกิจกรรมเด่น เช่น  Investment Pitching ซึ่งเป็นเวทีของการนำเสนอ 10 ผลงานวิจัยเด่นสู่นักลงทุน

นอกจากนี้ ท่านจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง ““New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”  โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย

ภายในงาน Thailand TECH SHOW 2016  ท่านจะพบกับสาระสำคัญ ๆ  อาทิ

  • 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch for Business)
  • จะก้าวผ่านกับดักประเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร?
  • “การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล” (How to Build Strong Branding in Digital Era)
  • One On One Matching เจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยและนักลงทุนที่สนใจนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
  • Tech Show Stage เปิดเวทีเจาะลึกผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักวิจัยไทย
  • การจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการ ผลิตหรือให้บริการ

นอกจากนี้ในงานยังมีบูธแสดงงานวิจัยกว่า 180 ผลงานจาก 20 กว่าสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้เอกชนนำไปสร้าง/ต่อยอดธุรกิจ…จากหิ้งสู่ห้าง ท่านที่สนใจเชิญลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow2016/register.php

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารหลักในการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ สวทช.มาอย่างต่อเนื่อง และ เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าจะสามารถนำพาเศรษฐกิจของไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น