เป้าใหญ่ AEC มุ่งสู่ยักษ์เศรษฐกิจ อันดับ 4 ของโลก

เผย ! ข้อมูลสำคัญในงานสัมมนา The ASEAN-BIS ระบุ ปี ค.ศ.2020 เศรษฐกิจ AEC จะมีมูลค่า 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จะโตอันดับ 4 ของโลก

นาย Thongloun Sisoulith นายกรัฐมนตรีลาว เปิดเผยว่า “เราคาดว่าเศรษฐกิจของ AEC อาจจะเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี หรือมีมูลค่า 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.2020 และมีโอกาสเป็นไปได้ที่ AEC จะก้าวไปสู่ความเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอันดับที่ 4 ของโลกในปี ค.ศ.2025”

“ในปี ค.ศ.2015 ที่ผ่านมา AEC ได้รับการจัดอันดับให้เป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกมาแล้ว” นายThongloun Sisoulith นายกรัฐมนตรีลาว  ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดการประกอบธุรกิจอาเซียน และการประชุมสุดยอดการลงทุน ครั้งที่ 13 หรือ The ASEAN-BIS 2016

ข้อมูลในงานสัมมนาระบุว่า บทบาทของภาคเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อ AEC ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวของการดำเนินงานและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ.2025

นาย Thongloun Sisoulith  นายกรัฐมนตรีลาว  ยังเปิดเผยอีกว่า  “The ASEAN-BIS  มีความสำคัญสูงสุดสำหรับภาคธุรกิจที่จะนำผู้ประกอบการร่วมกันของอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และสภายุวอาเซียน มาแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่สำคัญร่วมกัน”

ส่วน AEC Blueprint 2025 หรือพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 มีการระบุสาระสำคัญไว้ว่า อาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า (นับจากปี ค.ศ.2015) จะขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง เพื่อก้าวไปสู่แผนเดิมที่วางไว้ นั่นคือ AEC Blueprint 2025

ดังนั้น ประเทศสมาชิกใน AEC จะต้องดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างใกล้ชิด และครอบคลุมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขที่ดีในการซื้อขายสินค้า บริการ เงินทุน แรงงานที่มีฝีมือ ให้เกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น