สสว. สร้าง SMEs Turn Around หนุน SME สู่ความสำเร็จ

สสว.เผย ผู้สนใจสมัคร 1.3 หมื่นราย ผ่านคัดเลือก 1.2 หมื่นราย ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 2 พันราย นายกฯ อนุมัติให้สิทธิ์กู้เงินกองทุนพลิกฟื้น ไม่คิดดอกเบี้ย 7 ปี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายจะช่วยเหลือ SME จำนวน 10,000 ราย

สสว. ยังได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสถาบันการเงิน ได้จัดสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ  (SMEs Turn Around) และได้เปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครมาแล้ว 13,600 ราย ผ่านคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำแล้วทั้งสิ้น 12,816 ราย สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ และเตรียมประสานให้ปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้ว 2,000 ราย พร้อมยื่นขอกู้เงินทุนพลิกฟื้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง

สำหรับปัญหาของผู้ประกอบการกลุ่ม Turnaround แยกออกได้เป็น 3 เรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่ 1.ยอดขายลดลงเพราะขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 2.ขาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ และ 3.ขาดสภาพคล่องถูกเร่งรัดหนี้สินจากธนาคาร ซึ่ง สสว. และ มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น

1.   ประสานงานเพิ่มช่องทางในการขาย
2.   การหาแนวทางการลดต้นทุน
3.   การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ
4.   เพิ่มสภาพคล่องเพื่อปรับปรุงกิจการและเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
โดยยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นของ สสว. ที่ไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว สสว. จะจัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นหน่วยร่วมรับหน้าที่ดำเนินการทางด้านสินเชื่อและติดตามดูแลลูกหนี้

ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการ Turn Around ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และได้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิมแล้วมีจำนวน 2,000 ราย ผู้ประกอบการเหล่านี้มีคุณสมบัติยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นได้

แสดงความคิดเห็น