Marketing for Work …งานตลาด

Marketing for Work … งานตลาด “จากการวางแผน สู่การปฏิบัติ” เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เห็นบนแผงหนังสือมานานพอสมควร แต่หันมาดูอีกที โอ๊ะ..หน้าตาเปลี่ยนไป พิมพ์ครั้งที่ 9 แล้วเหรอเนี่ย แปลว่าคงจะน่าสนใจพอตัว

จะว่าไปแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่ มีแค่ร้อยกว่าหน้า เปิด ๆ ดูส่วนใหญ่จะเน้นภาพมากกว่า ซึ่งก็ทำให้น่าอ่านแล้วก็น่าสนใจทีเดียว เอาเป็นว่าใช้เวลาอ่านไม่นาน ก็ได้เนื้อหาเรื่องงานการตลาดที่ครบถ้วนทีเดียว
หนังสือเล่มนี้จริง ๆ แล้วดูจะเหมาะกับคนที่ไม่มีความรู้การตลาด แต่อยากจะรู้เรื่องการตลาด หรือเพิ่งเริ่มงานด้านการตลาด กับนักการตลาดที่อยากจะมีเก็บไว้ทบทวนแบบเร็ว ๆ ง่าย ๆ มากกว่าคนที่ต้องการเจาะลึกหรืออยากได้เนื้อหาที่ Advance

ตามคำเกริ่นบนหน้าปกค่ะ “จากการวางแผน สู่การปฏิบัติ” หนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของการวางแผน (Plan) และการปฏิบัติ (Implementation)

แต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การวางแผนและการปฏิบัติ ผู้เขียนอธิบายเปรียบเทียบการตลาดให้เราได้เข้าใจกันแบบชัดเจน ลึกซึ้ง ซึ่งประทับใจมาก ๆ ว่า

ถ้าเปรียบเรื่องการตลาดเป็นเหมือนการจีบหญิง !!! (อ่านแค่นี้ก็ต้องรีบพลิกหาหน้าตาผู้เขียนเลยทีเดียว 55555)
หญิงสาวที่เราหมายปองคือลูกค้า ส่วนตัวเราคือบริษัท …(อืมมมม…)
เวลาเราจะจีบใคร สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไร….
เช่นกัน เราเป็นบริษัท สิ่งสำคัญที่สุดคือรู้ความต้องการของลูกค้า แล้วตอบสนองมันซะ …
ซึ่งนี่แหละคือการตลาด

ให้ไปเลย 5 ดาวค่ะ สำหรับการเริ่มต้น โดยในส่วนของการวางแผนนั้น ผู้เขียนได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) แผนการดำเนินการ (Action Plan) การประเมินผล (Evaluation) โดยในแต่ละหัวข้อก็จะมีทั้งทฤษฎี หลักการและเครื่องมือที่ต้องใช้ เช่น Product Life Cycle, BCG Matrix, Black Box, SWOT, TOWS Matrix, STP, Branding, 4Ps, 4Cs, 7Ps, IMC, CRM และ CSR ซึ่งได้เรียบเรียงไว้เป็นขั้นเป็นตอน พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ในขณะที่ส่วนของการปฏิบัตินั้น ผู้เขียนได้นำหลัก Do-Check-Act มาใช้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้สรุปคุณลักษณะของนักการตลาดที่ดีไว้ด้วยว่า 1.ต้องอ่านเกมออก คือ วิเคราะห์สถานการณ์ได้ 2.ต้องสร้างสรรค์เกมเป็น ซึ่งก็คือส่วนของการวางแผน และ 3. ต้องควบคุมเกมได้ คือการลงมือทำ ตรวจสอบและปรับปรุง

เล่าจนเกือบจบแล้วยังไม่ได้บอกชื่อคนเขียนเลยค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของวิกรานต์ มงคลจันทร์ ซึ่งเป็น Senior Marketing Manager ของ Central Pattana ที่มีผลงานเขียนออกมาอีกเล่มหนึ่งในชื่อว่า The Invisible Hat ถอดหมวก เปิดความคิด ชีวิตและการตลาด ซึ่งเร็ว ๆ นี้ คงได้รีวิวกันอีกเล่มค่ะ

แสดงความคิดเห็น