เที่ยวงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2016 ต่อยอดส่งออก

เชิญ SME เที่ยวงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2016 แสวงหาโอกาสในการพัฒนา ต่อยอด และช่องทางการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีไทยสู่เวทีโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานแสดง สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair 2016 ครั้งที่ 58 ซึ่งเป็น งานมหกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้ใช้วาระนี้เป็นเวที เจรจาทางการค้าระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับโลก อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในระดับมหภาค อีกทั้งยังเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 58 นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายนนี้ โดยจะจัดให้มีวันเจรจาธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 เวลา 10.00– 18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00–18.00 น. และวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ามากถึง 791 บริษัท / 2,107 คูหา เป็น ผู้ประกอบการในประเทศ 640 บริษัท / 1,929 คูหา และต่างประเทศ 151 บริษัท /178 คูหา โดย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 30,000 คน และยอดการสั่งซื้อสินค้าในงานไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท งานบางกอกเจมส์ในครั้งนี้ มีการปรับรูปโฉมงานใหม่ โดยมีไฮไลท์

สำคัญของงานนี้คือ การจัดโซนพิเศษ The Showcase เพื่อจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเฉพาะกลุ่ม 6 กลุ่ม ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ VIVA – Jewelry for 50+ อัญมณีและ เครื่องประดับสำหรับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง หรือ Pet Parade อัญมณีและเครื่องประดับสำหรับกลุ่ม ผู้ชาย หรือ Gemtlesmen อัญมณีและเครื่องประดับสำหรับกลุ่มงานเทศกาลสำคัญ หรือ The Moment อัญมณีและเครื่องประดับสำหรับกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม หรือ Culture Club และ อัญมณีและเครื่องประดับสำหรับกลุ่มมงคลและความเชื่อ หรือ Spiritual power โดยเฉพาะการจัด แสดงสินค้ากลุ่มสุดท้ายนี้ นับเป็นครั้งแรกของโลกในวงการงานแฟร์อัญมณีและเครื่องประดับที่มีการ จัดพื้นที่แสดงสินค้าในลักษณะนี้

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการ Thai Jewelry Brands รวมทั้งมีการจัดทำ Business Matching โดย thaitrade.com จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ (Design Service Society) และการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยวิทยากรจากหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชนอีกด้วย ไดแก่ (1) “Discovery Gemmiferous Nation” วิทยากรทูตประเทศผู้ผลิต วัตถุดิบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ศรีลังกา โมซัมบิก แอฟริกา พม่า มาดาร์กัสการ์ แทนซาเนีย) (2) “การเลือกเครื่องประดับให้เหมาะกับวาระและโอกาสสำคัญ” วิทยากร คุณกร กนก ยงสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกาย (3) “ไขความสำเร็จด้วยพลอยสี: The Secret of Gems” วิทยากร คุณนภดล สมฤกษ์ผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fashion Astrology (4) “เครื่องประดับ ออนไลน์ขายอย่างไรให้รวย” วิทยากร คุณศริษฐ์ ไข่มุก ที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ecommerce (5) “Export Clinic 2016: เจาะลึกโอกาสทางการค้ากับทูตพาณิชย์” วิทยากร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (6) “Luxury Brand Management in 2 Jewelry” วิทยากร ดร. ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ผู้อ านวยการ Luxellence Center (7) “GIA Gem Fest” วิทยากร Gemological Research (Thailand) Co., Ltd. (8) “มหัศจรรย์พลังหินสี: Power of Stone” วิทยากร อ. จุฑามาศ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านหินสีและหินบำบัด โดยสถาบันวิจัยและ พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(GIT)

ทั้งนี้ การจัดงาน บางกอกเจมส์ ครั้งที่ 59 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

แสดงความคิดเห็น