ภาครัฐหนุนใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ก.พาณิชย์ จับมือ ก.เกษตรฯ ก.มหาดไทย เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ดึงเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยแปรรูป ม.หอการค้า ชี้หากแปรรูปสำเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่ม 2.3 ล้านบาท

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรในอนาคต ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยได้

โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเรื่องนี้ พร้อมทั้งขอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการจัดตั้ง

ทางด้าน นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า  “ไทยจะต้องหันมาส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทดแทนการส่งสินค้าในรูปแบบเดิม ๆ เพื่อหนีการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น หากส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้น 10% จะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 23,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น GDP ขยายตัวดีขึ้น 0.3% และในอนาคตหากดำเนินการเต็มรูปแบบก็จะผลักดันให้จีดีพีขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2%”

แสดงความคิดเห็น