แบงก์กรุงเทพร่วมวง!! มหกรรม Thailand Tech Show 2016

ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุน สวทช.จัดงาน “Thailand Tech Show 2016” เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช.และหน่วยงานพันธมิตร หวังผู้ประกอบการนำไปต่อยอด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน เปิดมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนได้พบปะ สร้างเครือข่าย และจับคู่ธุรกิจร่วมลงทุนต่อยอด นำไปผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ได้ โดยผู้ร่วมลงทุนต่อยอดงานวิจัยในงานนี้ยังรับสิทธิประโยขน์ทางภาษีสูงสุด 300% ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ประธานในพิธี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ขยายบทบาทตัวเองจากเดิมเป็นผู้สร้างองค์ความรู้โดยการทำวิจัยและพัฒนา เป็นการทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานวิจัย ซึ่งงาน Thailand Tech Show นี้ เป็นกิจกรรมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ  สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากเดิม”

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “งานในครั้งนี้มีการจัดแสดงผลงาน 183 ชิ้นจาก สวทช. และพันธมิตร 26 ราย นอกจากนี้ยังมีผลงานของเหล่า Startup ที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher อีก 35 ราย โดยการจัดแสดงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่และ SME สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นภายในงานเดียว”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มาอย่างต่อเนื่อง และ เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าจะสามารถนำพาเศรษฐกิจของไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น