The Essential HR Handbooks

“การบริหารงานว่ายากแล้ว การบริหารคนยากยิ่งกว่า” คนทุกคนล้วนมีความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ความเป็นมา และความสามารถที่แตกต่างกัน

การจะบริหารคนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ต่อองค์กรนั้นจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่หัวหน้างาน ผู้จัดการ ตลอดจนเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้

The Essential HR Handbooks : A Quick and Handy Resource For Any Manager Or HR Professional ซึ่งเขียนโดย Sharon Armstrong  และ Barbara Mitchell  ที่ปรึกษาและศาสตราจารย์ด้าน HR เล่มนี้ เป็นคู่มือด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์เล่มหนึ่งที่มีการนำมาแปลเป็นภาษาไทย ในชื่อว่า คัมภีร์ HR ที่วางสะดุดตาอยู่บนแผงหนังสือ จนต้องหยิบขึ้นมาดู ด้วยชื่อที่ทำให้รู้สึกว่ามันต้องเจ๋งแน่ ๆ ถึงขั้นเป็นคัมภีร์เลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ HR ทั้งหมดไว้ในหนังสือเล่มนี้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าอ่านเล่มนี้แล้วจะเข้าใจแนวคิดทั้งหมดของงานด้าน HR ก็ว่าได้

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการที่เพิ่งรับตำแหน่งหมาด ๆ รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ หรือฝ่ายบุคคลที่จบด้านนี้มาโดยเฉพาะ ก็สามารถมีหนังสือเล่มนี้เก็บไว้อ่านได้

โดยในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 12 บท เริ่มตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์และคำแถลงพันธกิจ (Mission Statement) ซึ่งก็จะอธิบายตั้งแต่เรื่องของกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ HR กับ พันธกิจขององค์กร เรื่อยมาจนกระทั่งเข้าสู่เรื่องการ Recruit รับสมัครพนักงาน การปฐมนิเทศและแนะนำพนักงานใหม่ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงและการโค้ชงาน การรักษาพนักงานที่ดีและการเลิกจ้างคนที่ทำงานไม่ได้ การจ่ายผลตอบแทนและค่าชดเชยต่าง ๆ รวมทั้งกลยุทธ์การให้รางวัลเพื่อจูงใจพนักงาน

ไม่เพียงเท่านั้น ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องของพนักงานสัมพันธ์ รวมไปถึงกฎหมายแรงงาน และหัวข้อที่มีการกล่าวถึงกันมากในยุคปัจจุบัน ก็คือ การบริหารความหลากหลายและแตกต่างของพนักงานในด้านต่าง ๆ การจัดการพนักงานแต่ละรายบุคคล ตั้งแต่เริ่มต้นวันไปจนสิ้นสุดวัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องของเทคโนโลยี และความท้าทายในสถานที่ทำงานในยุคศตวรรษที่ 21

ซึ่งสำหรับฉบับภาษาไทยนั้นก็มีการตัดทอนบางบทออกไป เช่น กฎหมาย ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว ในการเริ่มต้นแต่ละบท ผู้เขียนยังยกข้อความที่น่าสนใจจากบุคคลต่าง ๆ มากล่าว  และสอดแทรกเครื่องมือด้าน HR และ Tips ต่าง ๆ  ตลอดจน Checklist และ Form ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกและนำมาใช้ได้จริง ในขณะเดียวกันตอนท้ายของแต่ละบทก็จะมีการสรุปประเด็นสำคัญแต่ละเรื่องเพื่อช่วยในการจำอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือ HR ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้อย่างครบถ้วน จะเลือกอ่านทั้งหมด อ่านแค่บางบท หรือเป็น Reference ก็สุดแล้วแต่ได้เลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น