เวียดนาม ขาดดุลในรอบครึ่งปีแรก

เผยข้อมูลสำคัญ เวียดนามขาดดุลสูงกับ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย แต่เกินดุลเพียงเล็กน้อยกับ ลาว กัมพูชา เมียนมา

แหล่งข่าวจากสำนักงานสถิติทั่วไปเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่า ผลประกอบการโดยรวมของเวียดนามในตลาดอาเซียน ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่า 9.852 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ  12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน การซื้อขายโดยรวมที่เวียดนามนำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน มีมูลค่าราว 13.215 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.1 ในรอบ 7 เดือนแรกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การค้าเวียดนามในอาเซียนยังถือว่าขาดดุลการค้าทั้งหมดอยู่ 3.6 พันล้านบาท

นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจในเวียดนาม เปิดเผยว่า ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เป็นตลาดที่เวียดนามประสบปัญหาการขาดดุลมากที่สุด แต่อีกด้านหนึ่งพบว่าเวียดนามมีการค้าเกินดุลกับลาว กัมพูชา และเมียนมา  แต่ที่เกินดุลนั้นพบว่ามีเพียงน้อยนิดแค่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น

แม้ว่าที่เวียดนามประสบปัญหาขาดดุลในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ แต่นักวิเคราะห์เปิดเผยข้อมูลด้านดีว่า   สินค้าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยเฉพาะอะไหล่ ยังคงขายดีในตลาดเวียดนาม

นอกจากนี้ เวียดนามยังนำเข้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้จำนวนมากในช่วงครึ่งปีแรกจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าถึง 162 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของมูลค่านำเข้ารวม

ส่วนที่เวียดนามนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์จากประเทศในกลุ่มอาเซียน มีมูลค่า 294 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น