สปา-นวดไทยเนื้อหอมโกยเงินกว่า 2 หมื่นล. “อภัยภูเบศร”จัดฝึกอบรมฟรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้ SME ระบุเสน่ห์ของสปา และนวดไทยมัดใจนักท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมฟรีให้กับผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.59 เวลา 8.30 – 16.00 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภญ.ดร.สุภากรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสปาและการนวดไทยที่สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากจ.ปราจีนบุรีให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสปา เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการบนแนวความรู้ทฤษฏีการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและผลิตผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงการนำทฤษฏีการแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลตนเองเบื้องต้น “ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา” จึงจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้บริโภคที่สนใจการให้บริการสปาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย และความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการของอภัยภูเบศรเดย์ สปา ให้ผู้บริโภคที่สนใจการให้บริการสปาไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การค้นหาเจ้าเรือนตนเอง การฝึกปฏิบัติปรุงอาหารสุขภาพและดูแลความงามตามเจ้าเรือน เป็นต้น ซึ่งเน้นให้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพดีที่ยั่งยืน” ภญ.ดร.สุภากรณ์ กล่าว

สำหรับการอบรมข้างต้นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.59 เวลา 8.30 – 16.00 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อของลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อภัยภูเบศร เดย์ สปา ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.ย.59 โทร.037-211088 ต่อ 3123 , 037-217127

แสดงความคิดเห็น