บริษัทเวียดนาม เร่งแต่งตัวเข้า Start-up Exchange HCMC

รัฐบาลเวียดนาม ทุ่มงบพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ เน้นให้ Startup แต่งตัวเตรียมเข้า Start-up Exchange HCMC

ผู้ประกอบการเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตี้ เตรียมแต่งตัวเข้า Start-up Exchange HCMC ซึ่งได้ก่อตั้งชื่อในปี ค.ศ.2013 มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเวียดนามราว 150 ราย มีมูลค่ารวมราว 22 พันล้านดองเวียดนาม หรือราว 968,457 เหรียญสหรัฐ

ส่วนในปีนี้ผู้ที่คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนใน Start-up Exchange HCMC เพิ่มขึ้น ได้แก่ นักลงทุนกว่า 3,000 ราย ผู้จัดการกองทุน และผู้สนใจในตลาดเวียดนาม

มีผู้ประกอบการ 100 ราย ที่เป็นผู้เริ่มต้นทำธุรกิจจะเข้ามาปรึกษากับนักการเงิน ทั้งภาคธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ด้านไอที การศึกษา การเกษตร การค้าขายและบริการ และเรื่องสังคม ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการ 60 ราย ที่เริ่มต้นทำธุรกิจกับสมาคมนักธุรกิจคนหนุ่มสาวแห่งโฮจิมินห์ซิตี้ (YBAHCM) และศูนย์สนับสนุนธุรกิจ Startup  (BSSC)
ในบรรดาคนเหล่านั้นเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการท้องถิ่น และองค์กรระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาระบบนิเวศทางธุรกิจ โดย Tran Van Tung  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า  ได้นำงบประมาณมาลงทุนราว 2 ล้านล้านดองเวียดนาม หรือราว 89.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบนิเวศทางธุรกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยังได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตรดำเนินการเรียนการสอนให้กับผู้สนใจ  และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศภายในประเทศและต่างประเทศด้วย

แหล่งข่าวจากสถาบัน Vietnam Founder Institute franchisee Topica edtech Group ได้เปิดเผยถึงการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจนี้ว่า “การดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้น”

ด้านแหล่งข่าวจากภาคธุรกิจ ระบุว่า  บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเวียดนามที่เริ่มลงทุนโดยใช้งบประมาณของตัวเองนั้น  ทางกระทรวงฯ ได้มีงบจากกองทุนราวปีละ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่พร้อมจะให้บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นนำไปใช้ลงทุนด้านพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของตนด้วย

แสดงความคิดเห็น